Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Tro cap tuat doi voi vo chong liet sy di lay chong vo khac

9:37, Thứ Hai, 2-5-2022
1. Trình tự thực hiện :
Bước 1: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ UBND xã, Phòng Lao động-TB&XH kiểm tra xác minh hồ sơ, có ý kiến đề nghị và gửi về Sở Lao động-TBXH;
Bước 4 : Sở Lao động-TBXH thẩm định, ban hành quyết định trợ cấp tiền tuất hàng tháng.
2. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ: Số 131- Quốc Lộ 9- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.
- Văn bản của gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ khẳng định đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
- Bản sao hồ sơ liệt sĩ.
- Danh sách đề nghị của Phòng Lao động, TB&XH
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ
4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Lao động-TB&XH;
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp 
8. Lệ phí : không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :
- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ