Chi tiết tin LĐTBXH - Huyện Cam Lộ

Thủ tục thực hiện hưởng, điều chỉnh, di chuyển trợ cấp trợ cấp xã hội hàng tháng

9:39, Thứ Hai, 2-5-2022

Văn bản quy định:
- NĐ 136/2013/NĐ-CP
- Văn bản hợp nhất số 762/VBHN-BLĐTBXH
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP
- Quyết định số 1789/QĐ-BLĐTBXH
Cụ thể:
- Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 5, NĐ 136/2013/NĐ-CP.
- Các mẫu kèm theo tại Văn bản hợp nhất số 762/VBHN-BLĐTBXH
flie đính kèm

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ