Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Danh sách tên các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Cam Hiếu

11:10, Thứ Hai, 2-5-2022
Stt Họ tên liệt sỹ Nguyên quán Ngày sinh Ngày hy sinh Khu, lô, hàng, số
1 Nguyễn Quốc Toản Đồng Xuân, Thanh Thuỷ, Vĩnh Phú   19-12-1973 ,,1,1
2 Thái Xuân Bình Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1964 19-03-1984 ,,1,2
3 Nguyễn Văn Đá Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1959 13-04-1979 ,,1,3
4 Nguyễn Thới , ,   -- ,,1,11
5 Mai Hồng Thái , ,   -- ,,1,12
6 Nguyễn Duy Bình , ,   -- ,,1,13
7 Bùi Đình Thân Hồng Hà, Hương Đô, Nghệ An   3/11/1973 ,,1,18
8 Phan Đình Thau Thịnh Lộc, Can Lộc, Nghệ An   3/1/1973 ,,2,19
9 Phan Xuân Trường Xuân Thạnh, Nghi Xuân, Nghệ An   5/2/1973 ,,2,20
10 Lê Hoàng Ban , ,   -- ,,2,25
11 Nguyễn Hữu Chung , ,   -- ,,2,27
12 Hoàng Kim Phù Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1931 27-12-1951 ,,3,57
13 Nguyễn Xuân Minh Đức Xá, Đức Thọ, Hà Tĩnh   28-11-1972 ,,3,58
14 Nguyễn Ngọc Vinh Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1932 9/9/1968 ,,4,59
15 Phan Độ Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 31-05-1948 ,,4,60
16 Thái Xuân Đào Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 27-03-1951 A,,4,61
17 Nguyễn Xuân Lai Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 -1977 A,,4,62
18 Nguyễn Ngọc Diệp Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 13-8-1947 ,,4,63
19 Nguyễn Túc Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 9/1/1968 ,,4,64
20 Nguyễn Văn Sộ Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1931 13-03-1952 ,,4,65
21 Trần Thị Thoán Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 20-05-1953 ,,4,66
22 Nguyễn Văn Vịnh Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 24-05-1954 ,,4,67
23 Nguyễn Thị Con Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1918 4/2/1958 ,,4,68
24 Nguyễn Bá Hải , ,   1972 ,,4,69
25 Dương Văn Lô , ,   10/9/1972 ,,4,70
26 Nguyễn Đức Việt , ,   -- ,,4,71
27 Lê Văn Lương , ,   -- ,,4,72
28 Nguyễn Huy , ,   -- ,,4,73
29 Lê Văn Quang , ,   -- ,,4,75
30 Nguyễn Minh Chúc Phú Cường, Kim Anh, Vĩnh Phú   14-03-1973 ,,4,76
31 Nguyễn Văn Bồng Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 2/9/1966 ,,5,79
32 Nguyễn Văn Bồng Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 10/10/1968 ,,5,80
33 Nguyễn Văn Khế Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 12/11/1948 ,,5,81
34 Nguyễn Xuân Phúc Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 1/8/1969 ,,5,82
35 Nguyễn Đặng Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1926 15-05-1949 ,,5,83
36 Nguyễn Thiện Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1916 1/9/1946 ,,5,84
37 Tá Đình Phán Yên Kỳ, Mỹ Hoà, Vĩnh Phú   24-10-1973 ,,5,85
38 Nguyễn Đình Hoà Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh   3/1/1973 ,,2,28
39 Lại Tự Bình Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh   8/11/1972 ,,2,29
40 Ngô Xuân Thiêm Thạch Mỹ, Thạch Hà, Hà Tĩnh   8/11/1972 ,,2,30
41 Phan Trần Châu Hương Binh, Hương Khê, Hà Tĩnh   8/11/1972 ,,2,31
42 Võ Văn Quý X. Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh   8/11/1972 ,,2,32
43 Trần Triệu Dương Phú Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh   3/1/1973 ,,2,33
44 Lý Văn Sơn , ,   19-11-1972 ,,2,34
45 Lê Văn Minh Kim An, Thanh Oai, Hà Tây   18-04-1973 ,,2,35
46 Trần Văn Quý Đại Quang, Đức Thọ, Hà Tĩnh   8/11/1972 ,,2,36
47 Phan Đức Tiến Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An   3/11/1973 ,,2,37
48 Phan Xuân Bình Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh   18-12-1972 ,,2,38
49 Nguyễn Văn Lô , ,   -- ,,2,39
50 Phan Thoảng Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 24-06-1953 ,,3,52
51 Phạm Linh Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 15-10-1953 ,,3,53
52 Hoàng Đức Kháng Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 3/4/1970 ,,,56
53 Hoàng Đặng Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 4/2/1954 ,,5,86
54 Hoàng Quốc Tế Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 -1972 ,,5,87
55 Mai Bũng Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1926 30-01-1954 ,,5,88
56 Nguyễn Đình Phiên Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 18-01-1967 ,,6,89
57 Nguyễn Văn Lành Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 17-06-1968 ,,6,90
58 Phan Duy Ninh Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 16-01-1973 ,,6,91
59 Nguyễn Xuân Thạch Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1932 10/11/1966 ,,6,92
60 Đỗ Nhạn Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1913 24-09-1969 ,,6,93
61 Nguyễn Đức Phẩm Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 16-06-1954 ,,6,94
62 Nguyễn Thỉnh Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1915 31-07-1949 ,,6,95
63 Phan ất Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1914 10/8/1949 ,,6,96
64 Hoàng Đức Tiến Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1910 1/11/1951 ,,6,97
65 Nguyễn Văn Khánh Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị   28-10-1950 ,,6,98
66 Lê Anh Dũng Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1967 23-07-1986 ,,6,99
67 Nguyễn Văn Giai Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 28-02-1949 ,,7,100
68 Nguyễn Đức Duyện Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị   5/2/1952 ,,7,101
69 Thái Xuân Cáo Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1917 12/12/1950 ,,7,102
70 Đỗ Quang Tú Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 20-11-1969 ,,7,103
71 Nguyễn Văn Hiến Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 2/11/1957 ,,7,104
72 Nguyễn Hữu Kỳ Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1917 8/12/1962 ,,7,105
73 Hoàng Văn Noản Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1917 25-05-1947 ,,7,106
74 Lê Văn Trang Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An   -- ,,7,107
75 Nguyễn Văn Huống Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1923 -1958 ,,7,109
76 Nguyễn Văn Kế Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 1962 2/11/1981 ,,7,110

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ