Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Danh sách tên các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Cam Thủy

11:11, Thứ Hai, 2-5-2022
Stt Họ tên liệt sỹ Nguyên quán Ngày sinh Ngày hy sinh Khu, lô, hàng, số
1 Lê Phước Sơn Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 -1981 ,,1,1
2 Lê Thị Diêu Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1946 2/4/1968 ,,1,2
3 Trần Kim Gia Đức Vinh, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh   1972 ,,1,3
4 Lê Khắc Thổ Cao Lạc, Thanh Hồng, 1948 9/8/1972 ,,1,4
5 Nguyễn Minh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 2/7/1952 ,,1,5
6 Nguyễn Định , ,   2/7/1972 ,,1,6
7 Võ Thanh Địch Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 28-08-1955 ,,1,7
8 Võ Thanh Hoè Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 10/3/1972 ,,1,8
9 Lê Lành Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 10/4/1954 ,,1,9
10 Lê Khanh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 10/3/1951 ,,1,10
11 Lê Thị Hồng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1952 12/10/1969 ,,2,11
12 Nguyễn Hữu Thành , ,   1972 ,,2,12
13 Nguyễn Phúng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 12/6/1950 ,,2,13
14 Lê Thái Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1919 24-08-1948 ,,2,14
15 Lê Phước Hằng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1946 8/2/1971 ,,2,15
16 Lê Sấm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1931 15-05-1954 ,,2,16
17 Nguyễn Đạm , ,   1972 ,,2,17
18 Nguyễn Viết Đời , ,   1972 ,,2,18
19 Phạm Công Bùi , ,   1972 ,,2,19
20 Lê Quốc Tuân P. Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên-Huế 1953 23-7-1972 ,,2,20
21 Mai Công Phúc , ,   1972 ,,3,21
22 Nguyễn Văn Tình Phạm Chân, Gia Lộc, Hải Hưng   1972 ,,3,22
23 Nguyễn Đen Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 1/5/1968 ,,3,23
24 Nông Quốc Xìn Phúc Ưng, Sơn Dương, Hà Tuyên 1940 9/8/1972 ,,3,24
25 Nguyễn Văn Ve Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị   1972 ,,3,25
26 Hoàng Xuân Sinh Nghi Đức, Nghi Lộc, Nghệ An   22-06-1972 ,,3,26
27 Lê Thị Lựu Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 2/4/1968 ,,3,27
28 Lê Ngọc Khiêm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 13-01-1954 ,,3,28
29 Lê Phước Linh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 12/2/1972 ,,3,29
30 Lê Hùng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1938 9/7/1968 ,,3,30
31 Lê Xuân Bệ Cao Lạc, Liên Hồng, Hải Hưng 1945 9/8/1972 ,,4,31
32 Lê Hà , ,   1972 ,,4,32
33 Nguyễn Văn Khuyên Thạch Hà, Thạch Điền, Nghệ An 1949 20-11-1967 ,,4,33
34 Lê Thị Mĩa Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 6/2/1972 ,,4,34
35 Lê Phước Lượng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 10/9/1972 ,,4,35
36 Lê Thị Nhàn Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 19-06-1972 ,,4,36
37 Lê Thị Luyến Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   4/5/1970 ,,4,37
38 Lê Trang Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 12/1/1975 ,,4,38
39 Đỗ Minh Huyền , Xuân Hoá, Quảng Bình 1943 8/1/1970 ,,,
40 Lê Văn Huy Dân Chủ, Yên Mỹ, Hải Hưng   23-07-1972 ,,5,47
41 Nguyễn Như Kiêm Hoà Hưng, Hoà Vang, Đà Nẵng 1952 31-01-73 ,,6,51
42 Lê Văn Viêm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 7/1/1952 ,,6,58
43 Nguyễn Thành Quỳnh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1923 28-03-1949 ,,8,80
44 Nguyễn Châu Trân Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1917 17-07-1948 ,,8,81
45 Nguyễn Mãi Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1902 21-03-1953 ,,8,82
46 Nguyễn Năng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1918 29-05-1947 ,,8,83
47 Lê Văn Xá Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1925 5/4/1947 ,,9,89
48 Lê Tài Vọng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   29-04-1949 ,,9,90
49 Lê Văn Diêm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1924 19-12-1951 ,,9,91
50 Lê Phước Niệm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 28-01-1968 ,,9,92
51 Lê Văn Lối Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1966 23-09-1985 ,,9,94
52 Lê Văn Thình Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1965 5/9/1985 ,,9,96
53 Lê Văn Nhĩ Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1914 14-08-1951 ,,9,98
54 Lê Em Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 6/5/1954 ,,10,100
55 Hoàng Phước Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 4/6/1954 ,,10,101
56 Đỗ Minh Huyền X. Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình 1943 8/1/1970 ,,10,102
57 Nguyễn Văn Ban Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 1970 ,,10,103
58 Nguyễn Văn Nhường Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1926 12/5/1965 ,,10,104
59 Đặng Văn Luyện Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   24-07-1968 ,,10,105
60 Nguyễn Văn Thoa Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   24-07-1968 ,,10,106
61 Nguyễn Đức Nhân Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   24-07-1968 ,,10,107
62 Lê Quang Hiệp Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1962 21-03-1983 ,,10,108
63 Võ Thanh Trâm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 20-09-1948 ,A,10,99
64 Lê Văn Viển Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   1948 ,,11,117
65 Lê Văn Đạt Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1963 19-02-1984 ,,11,118
66 Nguyễn Đức Phán Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1932 18-01-1968 ,,11,119
67 Lê Nghĩa Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1918 31-12-1949 ,,11,120
68 Nguyễn Thị Lan Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 9/1/1968 ,,11,121
69 Trần Thị Sạn Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 18-02-1971 ,,11,122
70 Nguyễn Văn Hoạt Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 21-05-1970 ,,11,123
71 Nguyễn Đức Kiềm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1931 8/5/1952 ,,11,124
72 Nguyễn Toản Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   -1983 ,,12,132
73 Nguyễn Khán Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   5/5/1957 ,,12,133
74 Nguyễn Sừng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1913 2/5/1948 ,,12,134
75 Nguyễn Duy Tản An Bài, Phụ Dực, Thái Bình   -- ,,12,136
76 Trần Lan Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 8/3/1947 ,,12,139
77 Lê Thị Vườn Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1921 11/6/1948 ,,13,140
78 Lê Kế Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1951 10/3/1969 ,,16,176
79 Nguyễn Thi Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 28-02-1970 ,,16,177
80 Hồ Tiết Hải Phúc, Đa Krông, Quảng Trị 1941 2/5/1966 ,,16,178
81 Nguyễn Hồi Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 1/5/1964 ,,16,179
82 Nguyễn Văn Sưu Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1925 15-02-1947 ,,16,180
83 Nguyễn Văn Sưu Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 13-05-1953 ,,16,181
84 Trần Địch Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 3/7/1968 ,,16,182
85 Lê Hoa Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 10/10/1970 ,,16,183
86 Nguyễn Châm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1948 2/1/1970 ,,16,184
87 Nguyễn Văn Trinh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1914 19-03-1949 ,,16,185
88 Nguyễn Văn Giao Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 27-03-1954 ,,17,186
89 Nguyễn Văn Hải Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 17-05-1970 ,,17,187
90 Nguyễn Thanh Lăng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1946 24-02-1970 ,,17,188
91 Nguyễn Trâm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 15-3-1971 ,,17,189
92 Lê Hích Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 26-03-1953 ,,17,190
93 Trần Phổ Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1911 14-07-1947 ,,17,191
94 Trần Bát Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 1/9/1969 ,,17,192
95 Trần Thị Hoè Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   14-08-1968 ,,17,193
96 Hoàng Văn Tham Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   20-12-1963 ,,18,194
97 Hoàng Thị Nhung Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1941 10/12/1968 ,,18,195
98 Hoàng Huy Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 1970 ,,18,196
99 Nguyễn Thỏ Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1918 25-06-1945 ,,18,197
100 Nguyễn Như Trì Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1917 1/8/1949 ,,18,198
101 Trần Cầu Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1914 5/2/1949 ,,18,199
102 Trần Danh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 1/8/1968 ,,18,200
103 Trần Thỉnh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 3/1/1968 ,,18,201
104 Trần Văn Kỉnh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1941 3/5/1970 ,,18,202
105 Nguyễn Thị Đức Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 5/6/1972 ,,18,203
106 Nguyễn Văn Phúc Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 20-11-1969 ,B,19,204
107 Nguyễn Văn Đạo Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 30-06-1968 ,,19,205
108 Nguyễn Văn Sỏ Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1916 10/9/1949 ,,19,206
109 Nguyễn Cầu Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 4/5/1956 ,,19,207
110 Nguyễn Thị Thẻo Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 5/6/1970 ,,19,208
111 Trần Xuân Anh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 30-10-1972 ,,19,209
112 Nguyễn Thị Diệu Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 1/8/1968 ,,19,210
113 Trần Dinh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1923 1/7/1968 ,,19,211
114 Trần Tế Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị   24-02-1967 ,,19,212
115 Trần Văn Hy Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1914 3/7/1948 ,,19,213
116 Trần Điền Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1911 20-06-1948 ,,20,214
117 Lê Dung Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1921 8/3/1951 ,,20,215
118 Trần Văn Tụng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1928 -1951 ,,20,216
119 Nguyễn Văn Chắt Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1931 8/10/1955 ,,20,217
120 Nguyễn Vỹ Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1941 10/3/1972 ,,20,218
121 Nguyễn Văn Nghiễm Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 20-11-1968 ,,20,219
122 Trần Quang Lai Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 20-06-1969 ,,20,220
123 Trần Quang Chỉnh Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1926 5/2/1947 ,,20,221
124 Lê Thị Lựu Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 10/8/1968 ,,20,222
125 Nguyễn Đình Tụng Cam Thuỷ, Cam Lộ, Quảng Trị 1921 2/3/1949 ,,20,223

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ