Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2024

Từ ngày 8-10/7/2024, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cam Lộ đã tổ chức diễn tập Chỉ huy -Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2024.

Đồng chí Trần Khương Sản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện triển khai diễn tập Chỉ huy – Tham mưu 1 bên 1 cấp trên bản đồ năm 2024

Cuộc diễn được tiến hành qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Điểm nổi bật trong diễn tập năm nay là bên cạnh việc duy trì nghiêm những nguyên tắc trong quá trình tác chiến và linh hoạt trong xử trí tình huống, Ban CHQS huyện đã tập trung dành nhiều thời gian để các cơ quan, đơn vị rèn luyện khẩu khí, tác phong cho đội ngũ trợ lý, nhân viên với các tình huống sát thực tế tại địa phương.

Để chuẩn bị cho diễn tập CHQS huyện Cam Lộ đã quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt mọi công tác chuẩn bị như xây dựng kế hoạch diễn tập, chuẩn bị đầu bài, văn kiện tác chiến, bảo đảm vũ khí trang bị, phương tiện và cơ sở vật chất cho cuộc diễn tập.

Qua diễn tập nhằm bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực của người chỉ huy và cơ quan, đơn vị trong chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện, kế hoạch chiến đấu phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, sẵn sàng xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; từ đó góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 689

Tổng lượt truy cập: 6.768.318