Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Kết nạp 78 đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Cam Lộ hết sức quan tâm. Nhờ đó, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 78 đảng viên.

Kết nạp đảng viên tuổi 18 tại Trường THPT Cam Lộ

Cụ thể, các cơ sở đoàn đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã có 56 đoàn viên vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, chiếm tỷ lệ 71%. Trong đó, có 12 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng theo mô hình Đảng viên tuổi 18. Đây là những học sinh tiêu biểu, nổi bật, không ngừng nỗ lực trong các phong trào thi đua học tập, rèn luyện ở các trường học, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiếp tục gánh vác sự nghiệp của Đảng quang vinh. Để đạt được kết quả này, nhà trường, chi bộ, Đoàn các trường học đã tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường, Đoàn thanh niên và của ngành giáo dục nhằm giúp các em khẳng định bản thân, nâng cao bản lĩnh chính trị của mình.     

Nguyễn Hạnh

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 767

Tổng lượt truy cập: 6.768.396