Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 19/4/2024, Ủy ban MTTQVN huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029; lấy ý kiến các vị đại biểu tham dự hội nghị tham gia dự thảo báo cáo chính đại hội Mặt trận huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện kế hoạch của Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, từ tháng 1-3/2024, UBMT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, UBMT các xã, thị trấn đã quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các văn bản phục vụ cho công tác đại hội kịp thời. Các văn bản như báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự, dự thảo nghị quyết, chương trình đại hội,... được chuẩn bị chu đáo, tiếp thu ý kiến của cấp ủy cùng cấp và Mặt trận cấp trên để chỉnh sửa có chất lượng. Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, đoàn kết, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Đại hội đã hiệp thương cử 259 vị ủy viên Uỷ ban MTTQ; trong đó có 72 nữ chiếm tỷ lệ 27,8%, 175 vị đảng viên, chiếm tỷ lệ 67,57%. Cơ cấu, thành phần của Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, thiết thực trong các tổ chức thành viên và trong các lĩnh vực khác. Cũng trong dịp này đại hội cơ sở đã hiệp thương cử 125 đại biểu tiêu biểu đi dự đại hội MTTQ huyện trong thời gian tới.  

Để chuẩn bị cho đại hội đại biểu MTTQ huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã đề nghị UBMTTQ các xã, thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ huyện.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã lấy ý kiến các vị đại biểu tham dự hội nghị tham gia dự thảo báo cáo chính đại hội Mặt trận huyện, nhiệm kỳ 2024-2029; phương án chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công đại hội MTTQ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 377

Tổng lượt truy cập: 6.725.565