Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phổ biến Luật Đất đai năm 2024

Sáng ngày 12/4/2024, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Tham gia tại điểm cầu huyện Cam Lộ có đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và công chức địa chính - xây dựng cấp xã, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Cam Lộ

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu, phổ biến những điểm mới, nổi bật của Luật Đất đai năm 2024.  Theo đó, Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, gồm 16 chương, 260 điều; trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều. Bao gồm các chính sách liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mở rộng quyền sử đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam  định cư ở nước ngoài; phân cấp, phân quyền; đất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Luật Đất đai lần này cũng đã bỏ khung giá đất, quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026; hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014 (không bị tranh chấp) được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Thông qua hội nghị giúp các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn kịp thời cập nhật thông tin, nắm vững các điểm mới của Luật Đất đai. Từ đó, triển khai tổ chức thi hành Luật một cách thống nhất, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 289

Tổng lượt truy cập: 6.725.477