Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Biểu dương, khen thưởng 22 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng nay 17/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đỗ Văn Bình, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ký Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, UBMT và các tổ chức chính trị xã hội huyện; Bí thư các TCCSĐ; lãnh đạo các xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng.

Đồng chí Đỗ Văn Bình, TUV, Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Qua 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã gắn với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, dần trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVI đã kịp thời quán triệt, triển khai đến tận cán bộ đảng viên nội dung Kết luận số 01, đồng thời xây dựng kế hoạch và xác định nội dung chủ đề toàn khóa và hằng năm đúng với yêu cầu, tình hình nhiệm vụ chính trị của huyện và sát với thực tế. Qua học tập đã tạo sự chuyển biến, tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động đã xuất hiện được nhiều tổ chức, cá nhân có cách làm hay, việc làm mới, hiệu quả, có nhiều tập thể và cá nhân đã được vinh danh tại các hội nghị và biên soạn vào các tập sách “Làm theo lời Bác”. Những mô hình, cách làm hay, gương điển hình của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Thông qua các phong trào và các cuộc vận động, tình thương và tính tương thân tương ái trong mỗi cộng đồng đã được phát huy nhất là trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt đến nay đã hoàn thành 18/23 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra, tiếp tục duy trì, từng bước nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ký Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất và trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận 01 trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy mong muốn và yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt 3 nội dung công việc, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quán triệt và thực hiện đầy đủ 6 nhóm nội dung, giải pháp đề ra tại báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01 gắn với việc xây dựng kế hoạch thực hiện, nhất là kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm đã được chỉ ra năm 2023; Chú trọng công tác kiểm tra giám sát và sơ tổng kết để kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, nhằm lan tỏa, khơi dậy niềm tin, huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

Phát huy truyền thống quê hương Cam Lộ anh hùng, kế thừa những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân đạt được sau 52 năm huyện nhà được giải phóng và sau hơn 32 năm lập lại, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, quân và dân huyện nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã đề ra và chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen cho 3 tập thể, UBND huyện tặng giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Đồng chí Nguyễn Ký Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác

Đồng chí Trần Hoài Linh, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Thu Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 249

Tổng lượt truy cập: 6.725.437