Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Trung đoàn 19 rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 và quán triệt tình hình chấp hành kỷ luật toàn quân

Trung đoàn 19 vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 và quán triệt tình hình chấp hành kỷ luật toàn quân quý I, năm 2023. Trung tá Nguyễn Văn Quyết, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19 chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Theo đánh giá, trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 19 đã tích cực, chủ động tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ nội bộ, quản lý bộ đội; thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn; tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn nghiêm trọng.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc chấp hành kỷ luật năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2023 vừa qua. Đồng thời, thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra giải pháp, biện pháp nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị Trung tá Nguyễn Văn Quyết, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 19 yêu cầu, trong thời gian tới các tổ chức, đơn vị cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của việc chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; tác hại, hậu quả khôn lường mà hành vi vi phạm gây ra đối với đơn vị, bản thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các đơn vị phải gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, pháp luật; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, phân công, phân nhiệm rõ ràng; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Từ đó, phát huy vai trò các tổ chức và từng cá nhân trong quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị “Mẫu mực tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 57

Hôm nay: 17837

Tổng lượt truy cập: 2.520.310