Chi tiết - Huyện Cam Lộ

45 quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Ngày 15/3/2023, Trung tâm Chính trị huyện Cam Lộ phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 năm 2023 cho 45 quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc trong toàn huyện.

Toàn cảnh lớp học

Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề gồm: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Thông qua lớp học giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 62

Hôm nay: 17489

Tổng lượt truy cập: 2.519.962