Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023

Ngày 25/8/2022, huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Quang cảnh hội nghị

Năm học 2021-2022 là năm học thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đây cũng là năm học thứ hai triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới. Với chủ đề “Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”, bước vào năm học mới trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư, dịch bệnh COVID-19... nhưng phòng GDĐT Cam Lộ đã tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thực hiện; kiểm tra, chỉ đạo kịp thời, sâu sát ở tất cả các lĩnh vực, nhiệm vụ của các đơn vị trường học nên chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên. Toàn huyện Cam Lộ có 24 trường học với 63 điểm trường, trong đó, mầm non 11 trường, tiểu học 5 trường; tiểu học và THCS 6 trường; THCS 2 trường. Trên cơ sở nhiệm vụ của ngành, năm học vừa qua, các trường học đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa chất lượng giáo dục của nhà trường giành được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ huy động và duy trì số lượng học sinh ở các bậc học, ngành học đạt 99,6-100%. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên nhờ tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục một cách toàn diện. Đội ngũ giáo viên tiếp tục được chuẩn hóa, đáp ứng việc giảng dạy trong giai đoạn hiện nay. Cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị được đầu tư theo hướng kiên cố và cao tầng hóa…
     Về phương hướng trong năm học mới, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chủ đề năm học. Trong đó, tập trung đổi mới căn bản công tác quản lý để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non; duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục tiểu học, giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa đối với các lớp 3 và lớp 7; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng trường chuẩn; chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới…
     Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện tặng bằng khen và giấy khen có nhiều thanh tích xuất sắc trong năm học 2021-2022.

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

 

Lãnh đạo Phòng Giáo duc và Đào tạo huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

Tác giả bài viết: Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 845

Tổng lượt truy cập: 615.918