Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Tập huấn công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Trong hai ngày 16-17/8/2022, UBND huyện Cam Lộ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2022 cho lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực văn phòng thống kê, kiêm nhiệm công tác văn thư lưu trữ của các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và một số văn bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. Trong đó, tập trung vào các quy định về tiếp nhận văn bản đi, đến trên môi trường giấy và điện tử; soạn thảo, ký ban hành văn bản; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; quản lý sử dụng con dấu; quy định, quy trình trao đổi lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, lưu trữ; các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và cách xử lý những lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng phần mềm…
    Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về công tác văn thư, lưu trữ; triển khai thực hiện đúng pháp luật và hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần, đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 761

Tổng lượt truy cập: 615.834