Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Chiều qua, 19/8, Ban Chỉ đạo 138-1523 xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ đã tổ chức Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Đây là địa phương được huyện chọn tổ chức ngày hội điểm trong toàn huyện.

Khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

 Những năm qua, Cam Nghĩa là là đơn vị có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, vì vậy tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn xã luôn được ổn định, cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, góp phần quan trọng vào sự phát triển của xã và huyện Cam Lộ.
Tại ngày hội, Ban Chỉ đạo 138-1523 xã Cam Nghĩa kêu gọi các tầng lớp cán bộ và Nhân dân phát huy vai trò tích cực, tính chủ động sáng tạo và sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong các họ tộc; khu dân cư, chức sắc tôn giáo trở thành hạt nhân của phong trào bảo vệ ANTQ ở cơ sở, là viên gạch nối vững chắc giữa chính quyền, lực lượng công an với Nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, tự giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xem đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác bảo đảm ANCT, giữ gìn TTATXH địa phương…
   Tại ngày hội, nhiều tập thể và cá nhân được công an tỉnh, UBND huyện và UBND xã Cam Nghĩa tặng giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
  Dịp này, huyện Cam Lộ đã tổng kết 15 năm công tác xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm.

Tác giả bài viết: Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 982

Tổng lượt truy cập: 616.056