Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Công văn 56/UBND-LĐTBXH, ngày 16/01/2024 về hoàn thiện CSDL và hệ thống kết nối thông tin một cử điện tử với HT phần mềm đăng ký giải quyết CSTGXH trực tuyến

10:10, Thứ Năm, 25-1-2024

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ