Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

CV về chỉ đạo giải quyết tình trạng người ăn xin lang thang trên địa bàn

8:24, Thứ Sáu, 14-4-2023

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ