Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Công văn về tăng cường công tác quản lý, lập hồ sơ người nghiện ma túy vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc

16:10, Thứ Sáu, 3-3-2023

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ