Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Danh sách tên các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Cam Chinh

11:13, Thứ Hai, 2-5-2022
Stt Họ tên liệt sỹ Nguyên quán Ngày sinh Ngày hy sinh Khu, lô, hàng, số
1 Lê Văn Lợi , ,   -- ,,1,2
2 Phạm Quang Hợi , ,   -- ,,1,3
3 Nguyễn Hiến Pháp , ,   -- ,,1,4
4 Phạm Văn Ngát , ,   -- ,,1,5
5 Nguyễn Văn Bộ Mỹ Lộc, Cam Lộc, Hà Tĩnh   22-04-1972 ,,1,6
6 Phạm Văn Lĩnh Thanh Liên, Thanh Liêm, Nam Hà 1942 22-04-1972 ,,1,7
7 Đào Ngọc Xuân Nghĩa Dân, Kim Động, Hải Hưng   24-4-1972 ,,1,8
8 Nguyễn Văn Tiếp , Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc 1952 22-04-1972 ,,1,9
9 Đỗ Đức Trọng Liên Thuận, Thanh Liêm, Nam Hà 1936 20-04-1972 ,,1,10
10 Nguyễn Thị Lân Hà Châu, Hà Trung, Thanh Hoá 1950 22-04-1972 ,,1,11
11 Trương Văn Khải , ,   -- ,,1,12
12 Nguyễn Thị Tít Hà Long, Hà Trung, Thanh Hoá 1949 22-04-1972 ,,1,13
13 Tống Thị Lan Hà Giang, Hà Trung, Thanh Hoá 1954 24-04-1972 ,,1,14
14 Nguyễn Bá Quang Tân Minh, Triệu Sơn, Thanh Hoá 1953 6/7/1972 ,,1,15
15 Đỗ Anh Hào , ,   -- ,,1,16
16 Nguyễn Thị Chính Hà Long, Hà Trung, Thanh Hoá 1940 -- ,,1,17
17 Trương Văn Anh , ,   -- ,,2,18
18 Phạm Hồng Thái , ,   -- ,,2,20
19 Phạm Xuân Nguyên , ,   -- ,,2,21
20 Hồ Huy Toàn , ,   -- ,,2,22
21 Vi Văn Dần , ,   -- ,,2,23
22 Nguyễn Văn Vầy , ,   -- ,,2,24
23 Hà Văn Cán , ,   -- ,,2,25
24 Thái Tám , ,   -- ,,2,26
25 Trần Anh Long , ,   -- ,,2,27
26 Nguyễn Xuân Sự Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình 1949 6/4/1972 ,,2,28
27 Phạm Xuân Trường , ,   -- ,,2,29
28 Lê Tấn Sữu , Điện Biên, Hoà Bình 1950 2/4/1972 ,,2,31
29 Trương Văn Tấp , ,   -- ,,2,31
30 Nguyễn Văn Tựu , ,   -- ,,2,32
31 Nguyễn Công Triều , ,   -- ,,2,33
32 Hoàn Trọng Quốc , ,   -- ,,3,34
33 Hoàng Công Minh , ,   -- ,,3,35
34 Nguyễn Văn Triệt , ,   -- ,,3,36
35 Chu Văn Đại , ,   -- ,,3,37
36 Trương Văn Hưởng , ,   -- ,,3,38
37 Lê Trọng Điệp Đức Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh 1949 10/4/1972 ,,3,39
38 Nguyễn Văn Chất , ,   -- ,,3,40
39 Nguyễn Văn Kiệm , ,   -- ,,3,41
40 Đỗ Kim Lợi , ,   -- ,,3,42
41 Lê Sĩ Phúc , ,   -- ,,3,43
42 Phạm Văn Tịnh Hà Phúc, Hà Khê, Hà Tĩnh 1949 10/4/1972 ,,3,44
43 Nguyễn Xuân Hường , ,   -- ,,3,45
44 Phạm Huy Thu Nghi Hàm, Nghi Lộc, Nghệ An   16-06-1972 ,,3,46
45 Trần Công Hùng , ,   -- ,,3,47
46 Phạm Văn Túc , ,   -- ,,3,48
47 Nguyễn Trọng Yên Bình Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh 1948 10/4/1972 ,,3,49
48 Trần Mạnh Hồng , ,   -- ,,3,50
49 Nguyễn Hữu Đinh Thanh Lão, Thanh Hà, Hà Tĩnh   -1975 ,,4,51
50 Đinh Văn Nghĩa Khải Phong, Kim Bảng, Nam Hà 1952 1972 ,,4,52
51 Trần Văn Thắng , ,   -- ,,4,53
52 Lê Văn Trúc , ,   -- ,,4,54
53 Chu Văn Giang , ,   -- ,,4,55
54 Hoàng Văn Long , ,   -- ,,4,56
55 Hoàn , ,   -- ,,4,57
56 Nguyễn Văn Thắng , ,   -- ,,4,58
57 Võ Thuần Nho , ,   -- ,,4,59
58 Lê Ngọc Sơn , ,   -- ,,4,60
59 Nguyễn Ngọc Huệ Hà Lý, Hà Hoá, Thanh Hoá 1955 7/8/1972 ,,4,61
60 Nguyễn Thế Lực Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình 1947 15-07-1972 ,,4,62
61 Mai Đăng Bảo , ,   -- ,,4,63
62 Nguyễn Văn Nguyên , ,   -- ,,4,64
63 Lương Quang Vinh , ,   -- ,,4,65
64 Vũ Văn Minh , ,   -- ,,4,66
65 Lê Văn Tâm Xuân Thọ, Triệu Sơn, Thanh Hóa 1949 21-6-1971 ,,5,75
66 Trần Hữu Huấn Hạnh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An   -1972 ,,5,76
67 Thành , ,   -- ,,5,77
68 Nguyễn Thế Nam An Thuỷ, Lê Thuỷ, Quảng Bình 1951 -1975 ,,5,78
69 Nguyễn Văn Chiến , ,   -- ,,5,79
70 Nguyễn Văn Đoá Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1935 31-12-1965 ,,5,80
71 Nguyễn Văn Đắc Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 7/10/1967 ,,5,81
72 Hồ Văn Sử Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 14-09-1966 ,,5,82
73 Trần Văn Trì Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1915 27-09-1959 ,,5,83
74 Nguyễn Ngọc Nam Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 28-08-1972 ,,6,88
75 Nguyễn Văn Tài Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 15-04-1954 ,,6,89
76 Hoàng Văn Lư Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 -1978 ,,6,90
77 Trần Văn Giáo Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1925 31-12-1947 ,,6,91
78 Đỗ Xuân Hoá Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1933 16-02-1968 ,,6,92
79 Đỗ Xuân Tạo Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1931 31-12-1968 ,,6,93
80 Hoàng Kim Tuynh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 15-12-1953 ,,6,94
81 Nguyễn Ngọc Mạc Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1924 3/6/1954 ,,6,95
82 Lâm Văn Bằng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 -1978 ,,6,96
83 Lê Văn Chiến Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 16-02-1967 ,,6,97
84 Nguyễn Văn Trạm Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 31-07-1969 ,,6,98
85 Hoàng Kim Choẹ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 26-10-1964 ,1,6,99
86 Hoàng Kim Cánh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1915 18-12-1964 ,,7,104
87 Thái Văn Trọng Phong Điền, Hương Điền, Thừa Thiên-Huế   5/2/1947 ,,7,105
88 Nguyễn Văn Trân Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1915 16-08-1950 ,,7,106
89 Nguyễn Văn Lềng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1916 17-04-1954 ,,7,107
90 Nguyễn Tấn Thi Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1912 26-03-1953 ,,7,108
91 Đỗ Kim Thanh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1958 22-09-1976 ,,7,109
92 Nguyễn Thị Hoà Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1955 11/10/1972 ,,7,110
93 Nguyễn Xuân Khương Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1938 15-07-1966 ,,7,111
94 Nguyễn Văn Ngọc Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   22-11-1952 ,,7,112
95 Lê Văn Lực Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1948 1/6/1964 ,,7,113
96 Lê Văn Em Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1951 18-08-1971 ,,7,114
97 Lê Văn Do Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1917 30-07-1955 ,,7,115
98 Lê Văn Tịnh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 14-07-1966 ,,7,116
99 Nguyễn Đức Ngà Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 9/4/1954 ,,8,121
100 Nguyễn Văn Vy Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1922 29-09-1950 ,,8,122
101 Hồ Thị Tiết Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 6/6/1967 ,,8,123
102 Nguyễn Văn Chí Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 28-12-1953 ,,8,124
103 Nguyễn Văn Xuân Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 29-07-1971 ,,8,125
104 Nguyễn Tấn Việt Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 31-12-1967 ,,8,126
105 Lê Văn Cánh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 15-06-1968 ,,8,127
106 Lê Văn Tuỳ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 31-12-1966 ,,8,128
107 Lê Văn Thừa Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1952 -1975 ,,8,129
108 Phạm Quang Lý Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1958 7/2/1979 ,,8,130
109 Nguyễn Văn Chiến Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 15-06-1968 ,,8,131
110 Nguyễn Văn Tượng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 28-08-1955 ,,8,132
111 Nguyễn Ngọc Tự Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1934 25-01-1970 ,,9,137
112 Phạm Văn Nam Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 30-12-1967 ,,9,138
113 Trần Văn Manh , ,   -- ,,9,139
114 Nguyễn Văn Phương Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1952 15-05-1967 ,,9,140
115 Lê Văn Dần Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị 1946 30-04-1967 ,,9,141
116 Nguyễn Tất Thắng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 2/8/1969 ,,9,142
117 Nguyễn Văn Ka Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 16-10-1964 ,,9,143
118 Nguyễn Văn Hào Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 18-02-1974 ,,9,144
119 Trương Văn Dư Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   14-01-1967 ,,9,145
120 Lê Văn Trình Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 27-12-1967 ,,9,147
121 Nguyễn Văn Dương Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 31-03-1967 ,,9,146
122 Hồ Văn Chiến Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 16-07-1968 ,,9,148
123 Hoàng Kim Ngôn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 -1974 ,,9,149
124 Võ Văn Đa Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   20-10-1971 ,,10,153
125 Nguyễn Thức Huỳnh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 30-12-1970 ,,10,154
126 Nguyễn Đình Hiên Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1952 31-03-1972 ,,10,155
127 Nguyễn Văn Thạnh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 15-07-1967 ,,10,156
128 Hoàng Thị Tùng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 25-08-1972 ,,10,157
129 Nguyễn Văn Lan Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 4/4/1967 ,,10,158
130 Nguyễn Văn Đa Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1952 16-12-1969 ,,10,159
131 Hồ Thị Hồng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1948 6/6/1968 ,,10,160
132 Hồ Văn Toàn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1932 25-07-1965 ,,10,161
133 Nguyễn Văn Hiếu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1941 -1970 ,,10,162
134 Nguyễn Văn Siêu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 31-12-1967 ,,10,163
135 Nguyễn Văn Kháng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 23-03-1967 ,,10,164
136 Nguyễn Thị Chẫu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   -1976 ,,10,165
137 Trần Văn Nhân Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 22-07-1966 ,,11,170
138 Trần Văn Tải Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 9/11/1971 ,,11,171
139 Nguyễn Thị Đá Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1946 -1977 ,,11,172
140 Nguyễn Văn Hy Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 -1978 ,2,11,173
141 Đỗ Văn Sỏ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 22-11-1969 ,,11,174
142 Trần Thị Sen Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 31-12-1972 ,,11,175
143 Nguyễn Hữu Diệm Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 6/10/1966 ,,11,176ư
144 Nguyễn Thanh Lịch Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 3/12/1970 ,,11,177
145 Nguyễn Tâm Thanh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 6/10/1966 ,,11,178
146 Nguyễn Văn Kiệt Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1951 14-06-1968 ,,11,179
147 Lê Văn Minh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1938 25-09-1968 ,,11,180
148 Nguyễn Công Mẫn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 25-02-1970 ,,11,181
149 Nguyễn Hữu Khả Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 31-09-1966 ,2,11,182
150 Nguyễn Thị Truy Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1924 15-10-1967 ,,12,187
151 Nguyễn Văn Hải Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 16-05-1964 ,,12,188
152 Nguyễn Văn Quốc Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 20-01-1968 ,,12,189
153 Nguyễn Đình Diếm Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 10/5/1967 ,,12,190
154 Nguyễn Văn Sơn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   -1976 ,,12,191
155 Trần Văn Hiệu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1965 12/11/1985 ,,12,192
156 Đặng Bá Khanh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1963 26-10-1985 ,,12,193
157 Nguyễn Thị Hường Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 19-06-1972 ,,12,194
158 Hoàng Kim Tương Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1939 15-11-1967 ,,12,195
159 Hoàng Thị Lân Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 30-06-1972 ,,12,196
160 Hoàng Thị Yến Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 31-10-1972 ,,12,197
161 Hoàng Văn Đông Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1952 31-12-1973 ,,12,198
162 Hoàng Anh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1935 26-07-1972 ,,12,199
163 Nguyễn Văn Cổn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 20-11-1965 ,,13,203
164 Nguyễn Văn Thỉnh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1941 17-01-1965 ,,13,204
165 Nguyễn Ngọc Châu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 31-12-1970 ,,13,205
166 Nguyễn Văn Hoà Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 21-02-1969 ,,13,206
167 Nguyễn Ngọc Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1941 15-03-1968 ,,13,207
168 Nguyễn Ngọc Quyền Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 28-06-1969 ,,13,208
169 Nguyễn Thị Mai Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1955 -1979 ,,13,209
170 Nguyễn Dinh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1952 16-08-1966 ,,13,210
171 Nguyễn Văn Thí Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 12/6/1969 ,,13,211
172 Nguyễn Văn Hùng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 31-12-1968 ,,13,212
173 Nguyễn Văn Phượng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 15-01-1967 ,,13,213
174 Nguyễn Văn Diệm Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 20-12-1965 ,,13,214
175 Nguyễn Xuân Ngữ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 31-03-1963 ,,13,215
176 Hồ Văn Trình Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1939 15-02-1963 ,,14,219
177 Thái Văn Thuận Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1961 31-05-1984 ,,14,220
178 Nguyễn Văn Ưu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1948 20-10-1966 ,,14,221
179 Nguyễn Văn Khủng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1938 8/8/1968 ,,14,222
180 Nguyễn Văn Ngôn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 16-03-1967 ,,14,223
181 Nguyễn Ngọc Bổn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 29-09-1971 ,,14,224
182 Trương Văn Ngụ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1912 31-07-1951 ,,14,225
183 Nguyễn Ngọc Toả Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1949 10/2/1971 ,,14,225
184 Trương Văn Hoàn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1934 31-12-1966 ,,14,227
185 Trương Văn Tám Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 31-06-1954 ,,14,228
186 Trương Văn Phò Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1930 31-12-1946 ,,14,229
187 Trương Văn Tường Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 5/7/1970 ,,14,230
188 Trương Văn Trành Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 17-03-1970 ,,14,231
189 Nguyễn Ngọc Chiêm Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 13-05-1965 ,,14,232
190 Lê Văn Dỹ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1915 15-03-1955 ,,14,233
191 Trần Thị Chuyên Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1929 -1971 ,,15,237
192 Nguyễn Văn Thái Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 16-03-1965 ,,15,238
193 Trần Văn Bình Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 5/7/1965 ,,15,239
194 Trần Văn Đào Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 24-02-1972 ,,15,240
195 Hoàng Văn Nam Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 31-09-1966 ,,15,241
196 Nguyễn Văn Hoàn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1931 28-07-1953 ,,15,242
197 Trần Thị Mượn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 17-04-1965 ,,15,243
198 Nguyễn Văn Xiêm Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1916 19-03-1967 ,,15,244
199 Nguyễn Văn Anh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1955 8/2/1975 ,,15,245
200 Nguyễn Văn Hiệu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 9/11/1972 ,,15,246
201 Trần Trọng Trinh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1942 3/2/1968 ,,15,247
202 Trần Văn Tự Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 31-10-1964 ,,15,248
203 Trần Văn Đa Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 22-10-1971 ,,15,249
204 Trần Văn Huỳnh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 4/5/1967 ,,15,250
205 Phan Văn Mại Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1935 -1974 ,,16,253
206 Nguyễn Văn Hoà Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 31-12-1968 ,,16,255
207 Phạm Văn Tâm Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1934 9/10/1967 ,,16,256
208 Ngô Văn Hoá Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   19-05-1966 ,,16,257
209 Nguyễn Thị Ngàng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   17-11-1967 ,,16,258
210 Hoàng Thị Diệu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 19-08-1970 ,,16,259
211 Hoàng Kim Cống Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1938 13-03-1967 ,,16,260
212 Hoàng Thị Lé Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1954 2/5/1972 ,,16,261
213 Hoàng Kim Hoán Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1950 25-01-1970 ,,16,262
214 Hoàng Minh Đạo Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 5/4/1970 ,,16,263
215 Hoàng Kim Đạt Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 18-11-1965 ,,16,264
216 Hoàng Kim Bổn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 15-12-1967 ,,16,265
217 Hoàng Kim Quyền Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1946 25-06-1964 ,,16,266
218 Hoàng Kim Kỳ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1938 10/4/1967 ,,16,267
219 Hồ Thị Me Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1937 17-04-1965 ,,17,270
220 Hồ Văn Đạt Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1940 10/3/1967 ,,17,271
221 Hồ Văn Đáp Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1938 17-04-1965 ,,17,272
222 Hoàng Kim Noãn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1921 11/5/1966 ,,17,273
223 Hồ Văn Noãn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 7/2/1952 ,,17,274
224 Hoàng Kim Thúc Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1915 17-06-1947 ,,17,275
225 Bùi Quang Sung Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1925 14-05-1954 ,,17,276
226 Nguyễn Văn Trung Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1935 22-09-1967 ,,17,277
227 Nguyễn Văn Sắt Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1935 18-11-1965 ,,17,278
228 Trần Trọng Truật Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 9/11/1971 ,,17,280
229 Nguyễn Văn Phán Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   -- ,,17,281
230 Hồ Văn Hiền Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1947 -1969 ,,17,282
231 Trần Văn Phong Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1944 10/3/1973 ,,17,283
232 Nguyễn Triệu Trường Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1948 23-07-1971 ,,17,284
233 Nguyễn Văn Tải Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1941 9/6/1968 ,,17,285
234 Nguyễn Thị Mích Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   17-07-1965 ,,18,287
235 Nguyễn Xuân Diệu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1946 6/8/1971 ,,18,288
236 Nguyễn Văn Biệt Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1939 15-01-1967 ,3,18,289
237 Nguyễn Văn Khôi Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1936 31-12-1969 ,,18,290
238 Lê Bá Phượng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1931 5/1/1967 ,,18,291
239 Nguyễn Văn Hải Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1917 13-08-1969 ,,18,292
240 Phan Văn Uỷ Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1915 21-12-1966 ,,18,293
241 Nguyễn Văn Mạn Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1921 19-01-1966 ,,18,294
242 Phan Thị Hồng Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị   -- ,,18,295
243 Trần Văn Kinh Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 -1970 ,,18,296
244 Nguyễn Văn Điểu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1939 11/9/1964 ,,18,297
245 Trần Thị Hoạt Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1945 11/3/1971 ,,18,298
246 Trần Thanh Tao Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1943 21-05-1970 ,,18,299
247 Nguyễn Văn Tiếp Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1927 16-11-1968 ,,18,300
248 Nguyễn Hữu Quật Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1920 20-09-1957 ,,18,301
249 Thái Quốc Tẩu Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1909 17-07-1966 ,,18,302
250 Nguyễn Văn Khi Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị 1951 -1974 ,3,18,303

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ