Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Đẩy mạnh CCHC trong hoạt động đăng ký kinh doanh

Thời gian qua, Phòng Tài chính-Kế hoạch (TC-KH) huyện không ngừng đẩy mạnh công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết công việc, nhất là trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Người dân đến giao dịch tại Tổ một cửa huyện

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phòng TC-KH thực hiện đăng ký thành lập mới cho 115 hộ kinh doanh, đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho 80 hộ và đăng ký chấm dứt kinh doanh cho 9 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. 100% hồ sơ xử lý trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ xử lý quá hạn. Đội ngũ cán bộ, công chức Phòng TC-KH, đặc biệt là công chức phụ trách công việc đăng ký kinh doanh luôn có thái độ giao tiếp, ứng xử đúng chuẩn mực, tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn người dân về quy trình, hồ sơ thủ tục hành chính đăng ký kinh doanh và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân, đem lại sự hài lòng cho người dân, hướng đến vận hành thành công chính quyền điện tử.

Bên cạnh đó, các văn bản quy định về đăng ký hộ kinh doanh được niêm yết đầy đủ, công khai tại trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện; cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn, thông tin đến người dân các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Châu Giang (Phòng TC-KH huyện)

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 795

Tổng lượt truy cập: 6.768.424