Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Tập huấn kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống

Ngày 6/11/2023, Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Cam Lộ tổ chức tập huấn kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống cho đội ngũ công chức văn hóa, trưởng thôn, nghệ nhân, người thực hành, giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa truyền thống, người có uy tín, am hiểu về di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Chương trình tập huấn đã truyền đạt các nội dung liên quan trong Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn số 2234 ngày 27/6/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện một số nội dung thuộc chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, lớp tập huấn còn hướng dẫn cách nhận diện các di sản văn hóa truyền thống và biện pháp bảo vệ; cách thức điều tra, sưu tầm, thu thập thông tin, quy trình công tác kiểm kê các di sản văn hóa truyền thống và giải đáp các thắc mắc liên quan đến công tác kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống hiện có tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, góp phần khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 34

Tổng lượt truy cập: 4.684.895