Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Trung tâm Chính trị huyện tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Sáng ngày 28/3/2024, Trung tâm Chính trị (TTCT) huyện Cam Lộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2023, TTCT huyện Cam Lộ luôn chú trọng kiện toàn tổ chức, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở. Cụ thể, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương mở 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho 1.177 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở cơ sở tham gia. Đội ngũ cán bộ, đảng viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, phần đông đã trưởng thành hơn về mặt lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên huyện.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, TTCT huyện Cam Lộ xác định sẽ tiếp tục bám sát các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện để phối hợp mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng hiệu quả, chất lượng, đúng quy định; thường xuyên đổi mới nội dung, linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo chính trị tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 1129

Tổng lượt truy cập: 5.851.508