Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Huyện Cam Lộ điều chỉnh lại quy hoạch với tầm nhìn xa hơn

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tại phiên làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cam Lộ vào ngày 7/3/2023 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị huyện Cam Lộ xem xét, rà soát lại quy hoạch của địa phương

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ Trần Anh Tuấn cho biết, năm 2022 tình hình KT-XH của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu đề ra; trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt, 13 chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu chưa đạt.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,1%; thu ngân sách trên địa bàn trên 164 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 818 tỉ đồng; có 4 xã đạt xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng. Một chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là tỉ lệ che phủ rừng, chỉ đạt 50,6% (kế hoạch là 51,5%).

Đáng chú ý, trong năm huyện đã thu hút được 11 dự án đăng ký đầu tư, là năm thu hút nhiều dự án nhất từ trước đến nay, nâng tổng số dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn lên 51 dự án. Trong đó, có 31 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 1.495 lao động, nộp ngân sách nhà nước hơn 8 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, toàn huyện Cam Lộ có 32/80 thôn, khu phố đạt chuẩn kiểu mẫu. Về kết quả thực hiện các nội dung cam kết trách nhiệm với BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Cam Lộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành 4/4 nội dung cam kết.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ xác định chủ đề năm 2023 là “Năm quy hoạch và nông thôn mới nâng cao”. Trong năm 2023, BTV Huyện ủy Cam Lộ đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%; tổng sản phẩm bình quân đầu người 66 triệu đồng; duy trì tỉ lệ hộ nghèo dưới 3%.

Trồng mới 1.500 ha rừng tập trung, tỉ lệ che phủ rừng đạt từ 50% - 51%. Phấn đấu có 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM thông minh. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, BTV Huyện ủy Cam Lộ đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện.

Tại buổi làm việc, BTV Huyện ủy Cam Lộ đề xuất các sở, ngành tham mưu, cụ thể hóa bộ tiêu chí xã, huyện đạt NTM nâng cao, kiểu mẫu để huyện có cơ sở thực hiện, sớm đạt mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Để Cam Lộ sớm trở thành trung tâm dược liệu của tỉnh theo Kết luận số 77-TB/TU ngày 15/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, kiến nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, trồng thí điểm các loại cây dược liệu để đánh giá và nhân rộng, xây dựng vườn ươm.

Đề nghị BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành quan tâm, chỉ đạo quyết liệt Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đường 9, Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ bàn giao quỹ đất sạch cho địa phương để người dân sản xuất, tránh tình trạng xâm lấn, gây mất an ninh trật tự.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, hiện tỉnh đang trong quá trình hoàn thiện quy hoạch của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vì vậy, Huyện ủy, UBND huyện Cam Lộ cần xem xét, rà soát lại quy hoạch của địa phương để khẩn trương có kiến nghị, đề xuất với tỉnh về quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; hệ thống giao thông; khu dân cư, đô thị; khu dịch vụ du lịch... cho phù hợp. Trên cơ sở đề xuất với tỉnh, huyện Cam Lộ phối hợp với các sở, ngành điều chỉnh lại quy hoạch của huyện với tầm nhìn xa hơn.

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy Cam Lộ cần tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai; có kết luận nêu rõ quan điểm để xử lý triệt để việc quy chủ, tiếp nhận bàn giao, bàn giao đất cho Nhân dân để ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phát huy nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sử dụng đất trên địa bàn để đồng bộ trong công tác quản lý.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn để huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, đối với những vấn đề trong tầm quản lý thì huyện phải tập trung thực hiện.

Trần Tuyền

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 996

Tổng lượt truy cập: 5.994.091