Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ, nhiệm kỳ 2023-2028

Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ vừa tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Trong nhiệm kỳ qua, với truyền thống “ Đoàn kết, đổi mới, phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân thị trấn Cam Lộ đã phát huy nội lực, tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên nông dân tổ chức các phong trào thi đua; chủ động tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới, các chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố tổ chức hội vững mạnh toàn diện.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 77 hội viên, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số hội viên trong toàn thị trấn đến nay là 511 hội viên. Hàng năm, trên 95% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 80% số chi hội đạt loại khá, vững mạnh, giới thiệu được 5 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đặc biệt, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của thị trấn Hội đã giải ngân cho 31 hộ vay với số tiền 1.055 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hỗ trợ cho 216 hộ được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng… Nhờ đó, năm 2022 có 209 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, tăng 47 hộ so với năm 2018 và trên 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa hàng năm…

Phát huy kết quả nhiệm kỳ trước, Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 3 mục tiêu chính và 15 chỉ tiêu chủ yếu cùng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ. Theo đó, Hội tiếp tục đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, tiên phong trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Xây dựng các mô hình, tổ nhóm hợp tác liên kết với nông dân làm nồng cốt trong chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh để hình thành vùng sản xuất chuyên canh, công nghệ cao. Từ đó, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quê hương Cam Lộ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đại hội đã bầu BCH Hội Nông dân thị trấn, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 13 ủy viên.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 4516

Tổng lượt truy cập: 2.937.850