Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Chi bộ cơ quan Huyện ủy Cam Lộ: Hoàn thành 23/23 nội dung theo chương trình công tác đề ra

Chi bộ cơ quan Huyện ủy Cam Lộ vừa tổ chức tổng kết hoạt động chi bộ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Bình, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy.

Trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Chi bộ cơ quan Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành 21/22 chỉ tiêu của huyện về phát triển KT- XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành 23/23 nội dung theo chương trình công tác của Chi bộ đề ra và khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2021. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kịp thời, đúng quy trình về công tác bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030 của chi bộ; thực hiện 2 phiên sinh hoạt diễn đàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề để bàn thảo và ban hành Bộ tiêu chí đánh giá “Cán bộ, đảng viên có chuyên môn giỏi“; lãnh đạo Đoàn thanh niên tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2027; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; nội bộ đoàn kết, phát huy quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan Huyện ủy sáng- xanh- sạch- đẹp.

Năm 2023, Chi bộ đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm cụ thể:  Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của Đảng bộ huyện “Năm quy hoạch và nông thôn mới nâng cao”; đồng thời tiếp tục thực hiện chủ đề của Chi bộ “Bám sát thực tiễn, nắm chắc nghiệp vụ, nâng tầm tham mưu”; Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, công chức, đảng viên được xếp loại HTTNV trở lên, trong đó có 20% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 10% trở lên đạt tiêu chuẩn đảng viên có chuyên môn giỏi; 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng CNTT; chỉ đạo cán bộ, đảng viên các ban Đảng hoàn thành nội dung cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Huyện uỷ; lãnh đạo BCH Công đoàn chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2023- 2028; tiếp tục xây dựng cơ quan văn hóa, kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025.

Nhân dịp này, Chi bộ cơ quan Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 5 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Hoàng Anh

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 47

Tổng lượt truy cập: 2.163.332