Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sáng ngày 16/11/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu bộ, ngành, Trung ương và các điểm cầu cấp tỉnh, huyện, xã. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Cam Lộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo chủ chốt các phòng, ban, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn đã tham dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Cam Lộ

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu… Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển có một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực Châu Á. Là nơi các giá trị văn hóa, lịch sử, hệ sinh thái biển, đảo, rừng được bảo tồn và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao; quốc phòng – an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc; các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

Về một số chỉ tiêu cụ thể, Nghị quyết số 26 nêu rõ, giai đoạn 2021 - 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 7 - 7,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 156 triệu đồng/người/năm, kinh tế số trong GRDP vùng đạt khoảng 30%; phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 47 - 48%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%; thu ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20 – 25% cả nước.

Nghị quyết của Bộ Chính trị cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách và đẩy mạnh liên kết vùng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế biển; tập trung phát triển mạnh hệ thống đô thị, nhất là hệ thống đô thị ven biển; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhất là tài nguyên biển, đảo và rừng, bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển, nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển toàn diện văn hóa – xã hội vùng.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 1001

Tổng lượt truy cập: 616.075