Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Sáng nay 23/02/2022, Trung tâm Chính trị huyện Cam Lộ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng đợt I, năm 2022.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng cho đối tượng kết nạp Đảng

 

     Tham gia lớp bồi dưỡng có 66 học viên, là quần chúng ưu tú đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được nghe báo cáo về tình hình, nhiệm vụ địa phương trong thời gian qua.
    Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu sớm trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả bài viết: Phương Hoài-Trung tâm Chính trị huyện

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 142

Tổng lượt truy cập: 2.173.995