Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC

17:45, Thứ Hai, 2-5-2022

1. Chức danh:  Công chức Văn phòng- Thống kê
* Báo cáo đến: Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ
* Tổng quan về công việc:
* Trách nhiệm:
- Tổ chức, điều hành công việc chung của Văn phòng.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ công chức.
- Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức.
- Quản lý tài sản cơ quan.
- Theo dõi tổng hợp, báo cáo định kỳ tháng, 03 tháng, 06 tháng, năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ với UBND Thị trấn Cam Lộ cho cơ quan cấp trên và các cơ quan có thẩm quyền khác.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuần,  tháng, quý, năm.
- Theo dõi, quản lý, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ.
- Quản lý, điều hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
* Quyền hạn:
- Được quyền đánh giá, nhận xét cán bộ công chức; đề xuất đào tạo, bồi dưỡng, dự thi nâng ngạch, bổ nhiệm, luân chuyển, khen thưởng và quản lý cán bộ công chức của Văn phòng.
* Yêu cầu:
- Trình độ: Có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.
- Kỹ năng: Hiểu biết công việc đang làm, có kỹ năng đánh giá, phân tích và tổng hợp báo cáo; có kỹ năng soạn thảo tốt các văn bản và kỹ năng giao tiếp tốt .
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước, trong công tác tổ chức và trong công tác quản lý hành chính Nhà nước.
- Tính cách: Quyết đoán, thái độ giao tiếp lịch sự, văn minh hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình và linh hoạt.
 
2. Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán
* Báo cáo đến: Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ
* Tổng quan về công việc:
Trách nhiệm:
- Thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán tại cơ quan theo quy định.
- Báo cáo cho các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện sử dụng ngân sách, phí, lệ phí theo định kỳ.
- Quyết toán thu chi ngân sách năm và xây dựng kế hoạch thu chi ngân sách năm kế tiếp (gồm kinh phí dự toán ngân sách, phí lệ phí và vốn đầu tư các dự án quy hoạch).
- Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu kế toán (trên máy vi tính và trên sổ sách chứng từ).
- Theo dõi thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công.
- Kiểm tra theo dõi việc thu phí, lệ phí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Quyền hạn:
- Có quyền từ chối thanh toán nếu không đảm bảo đúng thủ tục quy định.
- Không thanh toán những trường hợp không nằm trong phạm vi cho phép của chế độ tài chính quy định trừ trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép bằng văn bản.
* Yêu cầu:
- Trình độ: Có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.
- Kỹ năng: Hiểu biết công việc đang làm, tạo mối quan hệ với các đơn vị liên quan và Kho bạc Nhà nước.
- Tin học hóa phần mềm trên máy tính
- Kinh nghiệm: Giải quyết công việc nhanh, chính xác, kịp thời…
- Tính cách: Thái độ giao tiếp lịch sự, văn minh hòa nhã, vui vẻ, nhiệt tình và cận thận…
 
3. Chức danh: Công chức Địa chính – Xây dựng
* Báo cáo đến: Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ
* Tổng quan về công việc:
* Trách nhiệm :
- Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, Lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền cấp xã.
- Tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn.
- Phối hợp với các ban ngành tiến hành giải quyết đơn thư khiếu nại, giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực đất đai.
- Thực hiện báo cáo cấp trên những lĩnh vực liên quan đến đất đai.
* Quyền hạn:
- Có quyền từ chối cung cấp thông tin nếu chưa được sự chấp thuận của lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ.
- Ngăn chặn kịp thời đối với các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng không đúng mục đích, báo cáo lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ kịp thời xử lý.
* Yêu cầu:
- Trình độ: Có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.
- Kỹ năng: Thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ, tạo mối quan hệ liên quan đến công việc.
- Kinh nghiệm: Am hiểu địa bàn và các thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác.
- Tính cách: Thái độ giao tiếp lịch sự, hoà nhã, vui vẻ, nhiệt tình.
 
4. Chức danh: Công chức Văn hoá – xã hội
* Báo cáo đến: Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ
* Tổng quan về công việc:
* Trách nhiệm :
- Tuỳ theo chức danh cụ thể thực hiện tốt các công việc được giao bao gồm: tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá xã hội, các chính sách xã hội trên địa bàn.
- Quản lý các đối tượng chính sách xã hội, người có công, các danh lam thắng cảnh, điểm vui chơi giải trí của địa phương.
- Tham mưu và trình lãnh đạo ra các quyết định liên quan đến lĩnh vực Văn hoá -  xã hội tại địa phương.
* Quyền hạn:
- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các sự kiện thuộc lĩnh vực văn hoá tại địa phương.
- Yêu cầu các ban ngành cung cấp thông tin phục vụ trong công tác quản lý các đối tượng chính sách, người có công.
* Yêu cầu:
- Trình độ: Có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.
- Kỹ năng: Có khả năng tổ chức các sự kiện văn hoá thể duch thể thao, am hiểu các chính sách xã hội, giải quyết tốt các thủ tục hành chính.
- Kinh nghiệm: Nắm bắt địa bàn, quan hệ tốt với cán bộ dưới cơ sở. Xây dựng các kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hoá thể duch thể thao.
- Tính cách: Giao tiếp với đồng nghiệp và nhân dân luôn hoà nhã, lịch sự, vui vẻ, nhiệt tình trong công việc
 
5. Chức danh: Công chức Tư pháp – Hộ tịch
* Báo cáo đến: Lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ
* Tổng quan về công việc:
* Trách nhiệm :
- Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực khai sinh, khai tử, hộ tịch, công chứng, chứng thực....
- Lập kế hoạch tuyên truyền và phổ biến pháp luật đến quần chúng nhân dân trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
- Giúp lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và quản lý việc thực hiện các văn bản đó.
- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo UBND Thị trấn Cam Lộ giao.
* Quyền hạn:
- Có quyền từ chối giải quyết các thủ tục hành chính không đúng so với các quy định của pháp luật.
* Yêu cầu:
- Trình độ: Có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên.
- Kỹ năng: Cẩn thận, nhanh nhẹn, giải quyết các thủ tục chính xác.
- Kinh nghiệm: Am hiểu pháp luật, có kỹ năng thu thập các văn bản pháp luật mới ban hành.
- Tính cách: giao tiếp lịch sự, hoà nhã, nhiệt tình trong công việc.
và chu đáo…
 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ