Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Cam Lộ thành lập 91 tổ công nghệ số cộng đồng

Đến nay toàn huyện Cam Lộ đã thành lập được 91 tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 565 thành viên, chủ yếu là đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó có 8 tổ cấp xã và 83 tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, khu phố. Các tổ công nghệ số cộng đồng đều thành lập nhóm zalo theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để hoạt động.

Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân Cam Thủy cài đặt định danh điện tử

Các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện đã và đang thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số cơ bản như: định danh điện tử cá nhân, bảo hiểm xã hội, sổ sức khỏe điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh, quốc gia, để tương tác với chính quyền và tạo nhóm mạng xã hội để hỗ trợ, tương tác, hướng dẫn thường xuyên.

                                                                                                            Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1729

Tổng lượt truy cập: 4.516.594