Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Phòng Giáo dục và Đào tạo tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Ngày 15/5/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ phối hợp với Trung tâm Tin học tỉnh tổ chức tập huấn ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác văn phòng, công nghệ thông tin các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, cán bộ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác văn phòng, công nghệ thông tin các trường học được tìm hiểu về cấu hình, chức năng hệ thống của phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc https://vpdt.quangtri.gov.vn, quy trình ban hành văn bản điện tử, lưu trữ tài liệu, hồ sơ; thiết lập hồ sơ công việc cá nhân online; trao đổi, chuyển giao văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng…

Thông qua lớp tập huấn giúp cho các đồng chí là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác văn phòng, công nghệ thông tin các trường học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị trường học đảm bảo liên thông, đồng bộ, tạo ra môi trường, tác phong làm việc hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. Từ đó, tạo sự thay đổi tích cực trong quy trình xử lý thông tin, chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo, cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn ngành, góp phần thực hiện cải cách hành chính trong thực thi công vụ.

Nguyễn Lựu

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 37

Tổng lượt truy cập: 6.660.659