Chi tiết - Huyện Cam Lộ

Công nhận thêm 15 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

UBND huyện Cam Lộ vừa có quyết định công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị đối với 15 thôn, khu phố trên địa bàn.

Người dân thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành tích cực chỉnh trang nông thôn mới

Trong số 15 khu dân cư được công nhận lần này có 12 đơn vị đạt chuẩn mức 1, 2 đơn vị đạt mức 2 và 1 đơn vị đạt kiểu mẫu. Cùng với công nhận khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, UBND huyện còn tặng công trình trị giá 50 triệu đồng cho mỗi đơn vị đạt mức 1, 70 triệu đồng cho những đơn vị đạt mức 2 và 100 triệu đồng cho đơn vị đạt kiểu mẫu.

 Đến nay, toàn huyện Cam Lộ có 37/80 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó 26 đơn vị đạt kiểu mẫu mức 1, 10 đơn vị đạt mức 2 và 1 đơn vị đạt kiểu mẫu. Đây là những khu dân cư có thành tích nổi bật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, có nhiều cách làm sáng tạo, huy động nhiều nguồn lực đầu tư các tiêu chí; đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, con nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; làm tốt công tác bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt, các khu dân cư này thường xuyên duy trì hoạt động chỉnh trang nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa; xây dựng vườn mẫu; thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

                                                                                    Anh Vũ

Bài viết liên quan

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 56

Tổng lượt truy cập: 4.684.917