Chi tiết - Huyện Cam Lộ

TỔNG HỢP DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ

Cập nhật đến tháng 3 năm 2015

TT Địa điểm đầu tư Tên doanh nghiệp Ngành nghề đầu tư Công suất
A. Đầu tư trong các cụm công nghiệp: 21
I. Dự án đã đi vào hoạt động: 12
1 Cụm CN CamThành (KV Tân Định) Công ty TNHH TBĐ Quảng Trị - Sản xuất bê tông ly tâm, các loại bê tông đúc sẵn 3600 cột/năm
2 Cụm CN CamThành (KV Tân Định) Công ty TNHH Trúc Minh Lâm Chế biến gỗ bằng công nghệ ván ghép thanh  5.000m3 SP/năm
3 Cụm CN CamThành (KV Tân Định) Công ty TNHH MTV Hoàng Huy Đông Hà Gạch lát Terrazzo, quy mô công suất 9 triệu viên/năm 9 triệu viên/năm
4 Cụm CN CamHiếu Công ty CP Thiên Tân Gạch không nung 50 triệu viên/năm
5 Cụm CN CamHiếu Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị Nhà máy sản xuất viên năng lượng sạch và thiết bị văn phòng - Gỗ nén: 17,2 tấn /năm
'- Ván ghép thanh: 140.000m3/năm
6 Cụm CN CamThành (KV Tân Trang) Công ty TNHH MTV Mạnh Lộc Thi Gỗ thanh nguyên liệu 2.900 m3 gỗ nguyên liệu/năm 
7 Cụm CN CamThành (KV Tân Định) Công ty TNHH MTV Trần Châu Gạch, ngói không nung 09 triệu viên/năm
8 Cụm CN CamThành (KV Tân Định) Công ty TNHH Thanh Đạt Chế biến gỗ 2.800 m3 gỗ nguyên liệu/năm
9 Cụm CN CamThành (KV Tân Định) Công ty TNHH MTV Thái Bình Quảng Trị Sản xuất cột bê tông ly tâm  10.000 sản phẩm /năm
10 CCN Cam Tuyền Công ty cổ phần Thành An Nhà máy chế biến tinh bột sắn 100 tấn/ngày
11 Cụm CN CamThành (KV Tân Trang) Công ty TNHH MTV Đức Cam Lộ Sản xuất than hoạt tính 1.500 tấn/năm
12 Cụm CN CamThành (KV Tân Định) Chi nhánh Công ty cổ phần Tiến Phong Chế biến gỗ 2.900 m3 gỗ nguyên liệu/năm
         
II. Dự án đang triển khai xây dựng 3
1 Cụm CN CamHiếu Công ty CP XD và ĐT Đại Hồng Trung tâm dịch vụ TH Cam Hiếu  
2 Cụm CN CamThành (KV Tân Trang) Công ty TNHH MTV Từ Phong Sơ chế dầu lạc 1000 tấn SP/năm
3 Cụm CN CamHiếu Công ty TNHH TV&XD TL8 Chế biến gỗ gỗ thanh nguyên liệu 2900 m3 gỗ nguyên liệu/năm và đồ gỗ xây dựng công suất 9.000 sản phẩm/năm
         
III. Dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư 6
1 Cụm CN CamHiếu Công ty CP Vinafor Quảng Trị Chế biến gỗ gỗ ghép thanh công suất 2.900 m3 gỗ nguyên liệu/năm và hàng mộc gia dụng xuất khẩu công suất 6.000 sản phẩm/năm
2 Cụm CN CamTuyền Công ty cổ phần XD Viễn Thông Việt Nam Sản xuất viên gỗ nén 30.000 tấn/năm
3 Cụm CN CamThành (KV Tân Trang) Công ty CP SX&TM Khang Minh Sản xuất gạch không nung 8 triệu viên/năm
4 Cụm CN CamThành (KV Tân Trang) Công ty TNHH Thành Hưng Gỗ quy cách và dăm gỗ gỗ quy cách công suất 2900 m3 gỗ nguyên liệu/năm và dăm gỗ công suất 30.000 tấn sản phẩm/năm
5 Cụm CN CamHiếu Công ty TNHH MTV Đức Gia Lợi Sản xuất lưới B40 và cán tôn xà gồ 1.800 tấn sản phẩm/năm
6 Cụm CN CamThành (KV Tân Trang) Công ty TNHH MTV gỗ Quý Lâm Chế biến gỗ và lò sấy gỗ 2.500 m3 gỗ nguyên liệu/năm
         
B. Dự án đầu tư ngoài cụm công nghiệp 1
1 Xã Cam Chính Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị Nhà máy chế biến cao su Cam Lộ 5.000 tấn SP/nă

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1711

Tổng lượt truy cập: 608.817