Các Phòng, Ban chuyên môn - Huyện Cam Lộ

Các phòng ban chuyên môn

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chánh Văn phòng

0944993121

nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Quang Duy

P. Chánh Văn phòng

0905282777

nguyenquangduy@quangtri.gov.vn

Ông: Hoàng Quang Thắng

P. Chánh Văn phòng

0935254333

hoangquangthang@quangtri.gov.vn

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Trần Thị Anh

Trưởng phòng

0915071413

tranthianh@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Vĩnh Hiền

P. Trưởng phòng

0949659333

levinhhien@quangtri.gov.vn

PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Nguyễn Diệu Hoàng

Trưởng phòng

0944567777

nguyendieuhoang@quangtri.gov.vn

Bà: Lê Thị Phương

P. Trưởng phòng

0914124979

lethiphuong@quangtri.gov.vn

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Lê Văn Vĩnh

Trưởng phòng

0915315333

levanvinh@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Xuân Tuấn

P. Trưởng phòng

0914450369

nguyenxuantuan@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hà

P. Trưởng phòng

0905797126

nguyenthithuyha@quangtri.gov.vn

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Phạm Viết Thanh

PTrưởng phòng

0917012137

phamvietthanh@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Quang Vinh

P. Trưởng phòng

0905561333

lequangvinh@quangtri.gov.vn

THANH TRA HUYỆN
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Hùng

Chánh Thanh tra

0914309797

nguyenhung@quangtri.gov.vn

Ông: Phạm Văn Bình

P. Chánh Thanh tra

0905974870

phamvanbinh@quangtri.gov.vn

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Tiến Long

Trưởng phòng

0905871788

nguyentienlong@quangtri.gov.vn

Bà: Phan Thị Phương Lan

P. Trưởng phòng

0943288979

phanthiphuonglan@quangtri.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ – HẠ TẦNG
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Hoàng Tân Cương

Trưởng phòng

0905018234

hoangtancuong@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Hồng Sơn

P. Trưởng phòng

0943555144

nguyenhongson@quangtri.gov.vn

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Vũ Thị Hoàng Loan

Trưởng phòng

0962040777

vuthihoangloan@quangtri.gov.vn

Ông: Thái Tăng Hữu

P. Trưởng phòng

0905856579

thaitanghuu@quangtri.gov.vn

PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Thành Công

Trưởng phòng

0914500333

nguyenthanhcong@quangtri.gov.vn

Ông: Hoàng Bình

P. Trưởng phòng

 

hoangbinh@quangtri.gov.vn

PHÒNG TƯ PHÁP
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng

0945777234

nguyenthanhson@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Thanh Bình

P. Trưởng phòng

0916160875

nguyenthanhbinhe@quangtri.gov.vn

PHÒNG Y TẾ
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Loan

Trưởng phòng

0982506555

nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO 
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Lê Thanh Hải

Giám đốc

0944055131

lethanhhai@quangtri.gov.vn

Ông: Vũ Anh Vũ

P. Giám đốc

0988408677

vuanhvu@quangtri.gov.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VÀ

CỤM CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Trần Kiêm Tiến

Giám đốc

0914124333

trankiemtien@quangtri.gov.vn

Ông: Bùi Văn Luật

P. Giám đốc

0917251246

buivanluat@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyên Văn Phượng

P. Giám đốc

0905658899

nguyenvanphuong@quangtri.gov.vn

HỘI CHỦ THẬP ĐỎ
Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Nguyễn Thị Mỹ Loan

Chủ tịch Hội

0982506555

nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn

Bà: Ngô Thị Hồng Nhung

P.Chủ tịch Hội

0947999752

ngothihongnhung@quangtri.gov.vn

TRUNG TÂM GDNN-GDTX
Địa chỉ: Khu phố Đông Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Xuân Tú

P. Giám đốc

0914289899

nguyenxuantu@quangtri.gov.vn

BAN QUẢN LÝ CHỢ
Địa chỉ: Khu phố Ngô Đồng, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax:

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Ngô Bạch Mai

P. Giám đốc

0943155333

ngobachmai@quangtri.gov.vn

]]>

Đang truy cập: 10

Hôm nay: 3504

Tổng lượt truy cập: 6.012.481