Tuyên truyền pháp luật - Huyện Cam Lộ

Tuyên truyền pháp luật

Luật Người Việt nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng

Luật mới gồm 8 chương, 74 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm...

Luật Nghĩa vụ quân sự

Đang truy cập: 52

Hôm nay: 16956

Tổng lượt truy cập: 2.519.429