Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng LĐ-TBXH, Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện làm việc và kiểm tra về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023 tại xã Cam Tuyền

9:6, Thứ Năm, 4-5-2023
Phòng LĐ-TBXH, Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện làm việc và kiểm tra về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023 tại xã Cam Tuyền

Phòng LĐ-TBXH, Đoàn kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện làm việc và kiểm tra về lĩnh vực LĐ, việc làm, chính sách, có công, Pháp luật lao động năm 2023 tại xã Cam Tuyền

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ