Liên hệ - Huyện Cam Lộ

Chào mừng đến với trang cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ

VĂN PHÒNG HĐND-UBND
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chánh Văn phòng 0944993121 nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn
Nguyễn Quang Duy P. Chánh Văn phòng 0905282777 nguyenquangduy@quangtri.gov.vn
Hoàng Quang Thắng P. Chánh Văn phòng 0935254333 hoangquangthang@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Trần Thị Anh Trưởng phòng 0915071413 nguyenminhduc@quangtri.gov.vn
Lê Vĩnh Hiền P. Trưởng phòng 0949659333 levinhhien@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Diệu Hoàng Trưởng phòng 0944567777 nguyendieuhoang@quangtri.gov.vn
Lê Thị Phương P. Trưởng phòng 0914124979 lethiphuong@quangtri.gov.vn
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Văn Vĩnh Trưởng phòng 0915315333 levanvinh@quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Tuấn P. Trưởng phòng 0914450369 nguyenxuantuan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Hà P. Trưởng phòng 0905797126 nguyenthithuyha@quangtri.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Phạm Viết Thanh Trưởng phòng 0917012137 phamvietthanh@quangtri.gov.vn
Lê Quang Vinh P. Trưởng phòng 0905561333 lequangvinh@quangtri.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Hùng Chánh Thanh tra 0914309797 nguyenhung@quangtri.gov.vn
Phạm Văn Bình P. Chánh Thanh tra 0905974870 phamvanbinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Tiến Long Trưởng phòng 0905871788 nguyentienlong@quangtri.gov.vn
Phan Thị Phương Lan P. Trưởng phòng 0943288979 phanthiphuonglan@quangtri.gov.vn
Lê Chân Thành P. Trưởng phòng 0949222717 lechanthanh@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ – HẠ TẦNG
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Hoàng Tân Cương Trưởng phòng 0905018234 hoangtancuong@quangtri.gov.vn
Nguyễn Hồng Sơn P. Trưởng phòng 0943555144 nguyenhongson@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Vũ Thị Hoàng Loan Trưởng phòng 0962040777 vuthihoangloan@quangtri.gov.vn
Thái Tăng Hữu P. Trưởng phòng 0905856579 thaitanghuu@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thành Công Trưởng phòng 0914500333 nguyenthanhcong@quangtri.gov.vn
Hoàng Bình P. Trưởng phòng 0905856579 hoangbinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng 0945777234 nguyenthanhson@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình P. Trưởng phòng 0916160875 nguyenthanhbinhe@quangtri.gov.vn
PHÒNG Y TẾ
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thị Mỹ Loan Trưởng phòng 0982506555 nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Lê Thanh Hải Giám đốc 0944055131 lethanhhai@quangtri.gov.vn
Vũ Anh Vũ P. Giám đốc 0988408677 vuanhvu@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Trần Kiêm Tiến Giám đốc 0914124333 trankiemtien@quangtri.gov.vn
Bùi Văn Luật P. Giám đốc 0917251246 buivanluat@quangtri.gov.vn
Nguyên Văn Phượng P. Giám đốc 0905658899 nguyenvanphuong@quangtri.gov.vn
HỘI CHỦ THẬP ĐỎ
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Thị Mỹ Loan Chủ tịch Hội 0982506555 nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
Ngô Thị Hồng Nhung P.Chủ tịch Hội 0947999752 ngothihongnhung@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM GDNN-GDTX
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Nguyễn Xuân Ninh Giám đốc 0915005992 nguyenxuanninh.thcs@ quangtri.gov.vn
Nguyễn Xuân Tú P. Giám đốc 0914289899 nguyenxuantu@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ CHỢ
 • Danh sách lãnh đạo:
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ngô Bạch Mai P. Giám đốc 0943155333 ngobachmai@quangtri.gov.vn
Insert title here
GỬI PHẢN HỒI