Tuyên truyền pháp luật - Huyện Cam Lộ

Tuyên truyền pháp luật

Những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022

Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, thay thế Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực đến ngày 30/6/2023), Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều điểm mới quan trọng, cần lưu ý như sau:

Những điểm mới của Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua ngày 10 tháng 11 năm 2022, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, thay thế Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân...

Luật Người Việt nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng

Luật mới gồm 8 chương, 74 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm...

Luật Nghĩa vụ quân sự

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 11

Tổng lượt truy cập: 4.684.872