Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng TNMT

16:32, Thứ Hai, 20-11-2023

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng TNMT là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Tài nguyên môi trường gồm: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; đo đạc và bản đồ; biến đổi khí hậu.

II. Nhiệm vụ, quyền han của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng: Phòng TNMT huyện có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Trưởng phòng: là Ủy viên UBND huyện do HĐND huyện bầu, do Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Phó trưởng phòng: là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 22, đường Tôn Thất Thuyết, Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Thành Công

Trưởng phòng

0914500333

nguyenthanhcong@quangtri.gov.vn

Ông:Hoàng Bình

P. Trưởng phòng

0988616245

hoangbinh@quangtri.gov.vn

Ông: Hà Xuân Lộc

 

0905693234

haxuanloc@quangtri.gov.vn

Ông: Hoàng Anh

 

0915294234

hoanganh1@quangtri.gov.vn

LIÊN KẾT WEBSITE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online 7

  • Hôm nay 2735

  • Tổng cộng 5.998.501

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAM LỘ

Địa chỉ: RX5V+3C8, 2 tháng 4, TT. Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị, Việt Nam
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn   Điện thoại: 0915.023.667    Fax: 0915.023.667
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ