Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Thanh tra huyện Cam Lộ

11:0, Thứ Ba, 14-11-2023

THANH TRA HUYỆN

I. Chức năng, nhiệm vụ: Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lí nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

II. Tổ chức bộ máy: Thanh tra huyện có Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

1. Chánh thanh tra huyện là người đứng đầu cơ quan Thanh tra huyện, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Thanh tra huyện; có trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND và UBND huyện.

2. Phó Chánh thanh tra huyện là người giúp Chánh thanh tra huyện và chịu trách nhiệm trước Thanh tra huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ: Số 214, đường 2/4, Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Hùng

Chánh thanh tra

0914309797

nguyenhung.camlo@quangtri.gov.vn

Ông: Phạm Văn Bình

P.Chánh thanh tra

0905974870

phamvanbinh@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Văn Khâm

0845556306

nguyenvankham@quangtri.gov.vn

Ông: Từ Thị Lương Duyên

tuthiluongduyen@quangtri.gov.vn

LIÊN KẾT WEBSITE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online 15

  • Hôm nay 3181

  • Tổng cộng 5.998.947

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAM LỘ

Địa chỉ: RX5V+3C8, 2 tháng 4, TT. Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị, Việt Nam
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn   Điện thoại: 0915.023.667    Fax: 0915.023.667
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ