Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cam Lộ

10:47, Thứ Ba, 14-11-2023

TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN CAM LỘ 

I. Chức năng, nhiệm vụ: Trung tâm Quản ý chợ, Môi trường và Đô thị huyện Cam Lộ (Trung tâm QLC, MT&ĐT) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Cam Lộ, có trụ sở tại Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm QLC, MT&ĐT huyện Cam Lộ thực hiện chức năng quản lý các hoạt động trong phạm vi các chợ (Chợ Trung tâm, Chợ Phiên, Chợ Cùa, Chợ Ngã Tư Sòng); cung cấp dịch vụ công về môi trường, cảnh quan và công trình đô thị trên địa bàn huyện Cam Lộ 

II. Tổ chức bộ máy: Trung tâm QLC, MT&ĐT huyện Cam Lộ có Giám đốc, Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. 

1. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, đại diện cho Trung tâm trước pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Giáo dục nghề nghiệp, khoản 5 Điều 13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn bản pháp luật có liên quan. 

Nhiệm vụ: 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; - Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của Trung tâm và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật; 
- Quản lý tài chính, quyết định thu chi theo quy định; - Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, học tập cho viên chức, giáo viên, nhân viên và người học; - Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội trong Trung tâm; - Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ; các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với viên chức, giáo viên, nhân viên và người học trong Trung tâm; - Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật; - Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Phó Giám đốc: 

- Giúp Giám đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao;

- Khi giải quyết công việc được Giám đốc giao, phó giám đốc thay mặt Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về kết quả công việc được giao;

- Được hưởng các chế độ theo quy định. 

TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN CAM LỘ

Địa chỉ: Đường Hồ Chí Minh, thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Xuân Ninh

Giám đốc

0915055992

nguyenxuanninh.thcs@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Thanh Tú

P.Giám đốc

0914289899

nguyenthanhtu.tthn@quangtri.gov.vn

LIÊN KẾT WEBSITE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online 9

  • Hôm nay 2678

  • Tổng cộng 5.998.444

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAM LỘ

Địa chỉ: RX5V+3C8, 2 tháng 4, TT. Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị, Việt Nam
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn   Điện thoại: 0915.023.667    Fax: 0915.023.667
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ