Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng Nội vụ

9:44, Thứ Ba, 14-11-2023

PHÒNG NỘI VỤ

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước...

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng: Phòng Nội vụ huyện có Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và các công chức khác.

1. Trưởng phòng: là Ủy viên UBND huyện do HĐND huyện bầu, do chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND huyện theo quy chế làm việc và phân công của UBND huyện;

2. Phó trưởng phòng: là người giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng.

PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ: Số 214, đường 2/4, Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Bà: Nguyễn Diệu Hoàng

Trưởng phòng

0944567777

nguyendieuhoang@quangtri.gov.vn

Bà: Lê Thị Phương

P. Trưởng phòng

0914124979

lethiphuong@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Chiến

0944689567 nguyenthichien@quangtri.gov.vn

Bà: Trần Thị Hằng

0942132255 tranthihang.camlo@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Trọng Hùng

0914333757 nguyentronghung@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Nguyễn Vỹ

0915505775 lenguyenvy@quangtri.gov.vn

Bà: Lê Thị Anh Thư

0964860860 lethianhthu@quangtri.gov.vn

LIÊN KẾT WEBSITE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online 10

  • Hôm nay 2664

  • Tổng cộng 5.998.430

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAM LỘ

Địa chỉ: RX5V+3C8, 2 tháng 4, TT. Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị, Việt Nam
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn   Điện thoại: 0915.023.667    Fax: 0915.023.667
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ