Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

15:8, Thứ Ba, 14-11-2023

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA UBND CẤP XÃ

 - Cơ cấu của Ủy ban nhân dân cấp xã bao gồm khoảng 3 - 5 thành viên. Trong đó, đứng đầu là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, hai phó chủ tịch và các ủy viên (các ủy viên này thường là Trưởng công an xã và chỉ huy trưởng Ban chấp hành quân sự). Ủy ban nhân dân cấp xã còn có bộ máy các chức danh giúp việc bao gồm: Văn phòng - Thống kê; Văn hóa - xã hội; Địa chính-Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường;  Tư pháp - Hộ tịch; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã; Tài chính - Kế toán; Trưởng Công an xã.
 - Chức năng chính của Ủy ban nhân dân cấp xã đó là quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn xã trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng theo các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và theo sự phân công chỉ đạo thực hiện của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng đời sống vật chất và tinh thần trong sáng, vững mạnh cho người dân.

 

1. XÃ THANH AN

Địa chỉ: xã Thanh An, huyện Cam Lộ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: NguyễnMinh Đức

Bí thư

0905995055

nguyenminhduc@quangtri.gov.vn

Ông: Trần Văn Nam

PBT,CT-UBND

0942707678

tranvannam@quangtri.gov.vn

Ông: Ngô Viết Đơn

PBT,CT-HĐND

0942249159

ngovietdon@quangtri.gov.vn

: Lê Thị Lương

P.CT-UBND

0814309892

lethiluong1@quangtri.gov.vn

Ông: Trần Đăng Hưng

P.CT-UBND

0941063999

trandanghung@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Văn Cẩm

P.CT- HĐND

0913135159

nguyenvancam@quangtri.gov.vn

2. XÃ CAM THỦY
Địa chỉ: xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Trần Vũ Minh

HUV, Bí thư

0917333799

tranvuminh@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Thế Vỹ

PBT,CT-HĐND

0914567126

nguyenthevy@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Nhật Tiên

CT-UBND

0914472979

lenhattien@quangtri.gov.vn

Ông:NguyễnThanh Tuấn

PCT-HĐND

0919345225

nguyenthanhtuan@quangtri.gov.vn

Ông: Võ Thanh Tú

PCT-HĐND

0972475197

vothanhtu@quangtri.gov.vn

3. XÃ CAM HIẾU
Địa chỉ: xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Mai Chiếm Hiệp

PBT,CT-UBND

0917086486

maichiemhiep@quangtri.gov.vn

Ông: Phan Văn Hảo

PCT-HĐND

0963707325

phanvanhao.camlo@quangtri.gov.vn

Bà: Hoàng Thị Bích Vân

PCT-UBND

0345326251

hoangthibichvan@quangtri.gov.vn

: Nguyễn Thị Nhung

PCT-UBND

0935007475

nguyenthinhung@quangtri.go.vn

4. XÃ CAM TUYỀN
Địa chỉ: xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Anh Tuân

BT,CT-UBND

0944135225

nguyenanhtuana@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Văn Tỵ

CT-HĐND

0942207227

levanty@quangtri.gov.vn

Ông: Hồ Quang Luận

PCT-HĐND

0968180500

hoquangluan@quangtri.gov.vn

Ông: Trần Thọ Bình

PCT-UBND

0945455225

tranthobinh@quangtri.gov.vn

5. XÃ CAM THÀNH
Địa chỉ: xã Cam Thành, huyện Cam Lộ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Ngọc Tuyển

Bí Thư

0947567557

nguyenngoctuyen@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Anh Chương

PBT,CT-UBND

0913476444

leanhchuong@quangtri.gov.vn

Ông: Đoàn Văn Được

PCT-HĐND

0915345535

doanvanduoc@quangtri.gov.vn

Ông: Mai Thế Phương

PCT-UBND

0915199335

maithephuong@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Thu

PCT-UBND

0979019716

Nguyenthithu5@quangtri.gov.vn

6. THỊ TRẤN CAM LỘ
Địa chỉ: Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

: Dương Thị Thương

Bí thư

0836007535

duongthithuong@quangtri.gov.vn

Ông: Trần viết Hưng

PBT,CT-UBND

0836007757

tranviethung1@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Như Chiến

PCT-HĐND

0915145225

nguyennhuchien@quangtri.gov.vn

Ông: Thái Quang Hoàng

PCT-UBND

0914133244

thaiquanghoang@quangtri.gov.vn

Ông: Thái Tăng Tiếu

P.CT UBND

0915467225

thaitangtieu@quangtri.gov.vn

7. XÃ CAM CHÍNH

Địa chỉ: Thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3872208

Mail: xacamchinh@quangtri.gov.vn

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Nguyễn Thanh Lâm

BT, CT-HĐND

 0945555033

nguyenthanhlam@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Văn Hà

PBT,CT-UBND

 0942286559

nguyenvanha@quangtri.gov.vn

Ông: Hoàng Ngọc Phà

PCT-HĐND

0947684557

hoangngocpha@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Quang Thành

PCT-UBND

0948230444

lequangthanh2@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Duyên

PCT-UBND

0948230444

lequangthanh2@quangtri.gov.vn

8. XÃ CAM NGHĨA
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Phong, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Đinh  Văn Quyết

BT, CT-HĐND

0913027595

dinhvanquyet@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Hữu Phương

PBT,CT-UBND

0947135278

lehuuphuong@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Xuân Hà

P.Bí thư

0945635744

lexuanha.camlo@quangtri.gov.vn

Ông: Lê Song Hào

PCT-UBND

0945035000

lesonghao@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Anh Hai

PCT-UBND

0968156155

nguyenanhhai@quangtri.gov.vn

LIÊN KẾT WEBSITE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online 17

  • Hôm nay 3177

  • Tổng cộng 5.998.943

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAM LỘ

Địa chỉ: RX5V+3C8, 2 tháng 4, TT. Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị, Việt Nam
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn   Điện thoại: 0915.023.667    Fax: 0915.023.667
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ