Chi tiết bài viết - Huyện Cam Lộ

Phòng LĐTBXH

9:55, Thứ Ba, 14-11-2023

PHÒNG LĐTB&XH

I. Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân (UBND) huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương trong khu vực kinh doanh và việc làm; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và SLao động-TB&XH; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện khi được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội huyện giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

2. Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác theo lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Khi Trưởng phòng vắng mặt, 01 Ptrưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Phòng.

PHÒNG LĐ&TBXH

Địa chỉ: Số 47, đường Nguyễn Hữu Thọ,  Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ông: Lê Văn Vĩnh

Trưởng phòng

0915315333

 levanvinh.camlo@quangtri.gov.vn

Ông: Nguyễn Xuân Tuấn

P. Trưởng phòng

0914450369

 nguyenxuantuan@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hà

P. Trưởng phòng

0905797126

 nguyenthithuyha@quangtri.gov.vn

Bà: Hồ Thị Nhung

0917178123

 hothinhung@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Minh

0949459289

 nguyenthiminh@quangtri.gov.vn

Bà: Lê Thị Thu Hoài

0911461045

 lethithuhoai@quangtri.gov.vn

Bà: Nguyễn Bích Như

0947568418

 nguyenbichnhu@quangtri.gov.vn

LIÊN KẾT WEBSITE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online 5

  • Hôm nay 2592

  • Tổng cộng 5.998.358

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAM LỘ

Địa chỉ: RX5V+3C8, 2 tháng 4, TT. Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị, Việt Nam
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn   Điện thoại: 0915.023.667    Fax: 0915.023.667
HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ