Xã cam chính - Huyện Cam Lộ

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ - HĐND – UBND –UBMT XÃ Từ ngày 03 đến ngày 07/08/2020

BUỔI

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THÀNH PHẦN THAM GIA ĐỊA ĐIỂM PHỤC VỤ Thứ 2-ngày 03/8 Sáng -8h hội ý TV,TT xếp lịch đầu tuần. -VPUBND tham gia Phòng CT 202   -9h Đ/c Hà CT, Lâm PCT làmv việc về chuẩn bị đo vẽ rừng 661. -Văn ĐC tham gia   -9h Đ/c Lâm BT, Chính UVTV làm việc với CB không chuyên trách tham mưu giúp việc cho Đảng ủy. -Ly, Thắm Phòng BT 201   Chiều -Đ/c Lâm BT, Lâm PCT, Thắm MT dự bàn giao HTXCC. -Hạnh NN tham gia và thông báo lại thành phần liên quan của 2 Ban GĐHTX củ, mới Phòng họp 205   Thứ 3-ngày 04/8 Sáng -Hội ý TTUBND xã. -VP tham gia và thông báo Tuấn CA, Thành XĐ Phòng họp 205   Chiều -Đ/c Hà CT họp TTHĐGD xã. -Thư VH tham gia và Hiệu trưởng trường MNBM và TH&THCS CC Phòng CT 202   Thứ 4-ngày 05/8   Sáng -Đ/c Hà CT tham gia làm việc với Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ về các vấn đề liên quan Thành Tân Sở.   Thành Tân Sở     -Đ/c Chính UVTV-CNUBKT họp UBKT Đảng ủy. -Thành viên UBKT Đảng ủy Phòng TV
Đảng ủy     Chiều -TTUB làm việc về cho thuê đất làm trang trại chăn nuôi bò -Văn Đc, tham gia và mời thành phần BTCB, TT, TBMT thôn Mai Lộc 1. Ông Giáp. Phòng họp 205     Thứ 5-ngày 06/8   Sáng -Đ/c Hà CT, Lâm PCT kiểm tra rừng Khoanh nuôi. -Tổ BVR của xã. Đ/c Văn chuẩn bị hồ sơ liên quan, Báo cho Ông Phương thôn An Trung.
-Mời Đ/c Chính UVTV, Phà PCTHĐND tham gia.   Cả ngày   Chiều  Trực bình thường         Thứ 6 - ngày 07/8   Sáng -Đ/c Hà CT, Lâm PCT làm việc với Phòng TNMT huyện về quy hoạch đất ở tại Mai Lộc 1. -Mời Đ/c Lâm BT. Đ/c Văn tham gia và chuẩn bị hồ sơ Phòng họp 205     Chiều -TTUB làm việc các hộ liên quan xâm lấn rừng cùng ông Lập thôn An Trung -Văn Đc, tham gia và mời thành phần liên quan. Phòng họp 205     ]]>

Thông báo


Thông báo


Lưu ý:  CB xã phụ trách các thôn đôn đóc các thôn nộp danh sách thanh quyết toán kinh phí huyện xã hổ trợ ngày hội NTM.
             - Hạnh NN, Hạnh KN đôn đốc cày đất chuẩn bị trồng ném.
             - Toàn Dân tích cưc phòng chống dịch bệnh COVID-19.


 

]]>
Danh sách Thủ tục hành chính của Xã

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ