UBND huyện Cam Lộ - Huyện Cam Lộ

UBND huyện Cam Lộ

 

 

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3871535  Fax: 0233.3871535
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
 
Lãnh đạo UBND huyện Cam Lộ
 
 Chủ tịch UBND huyện
Ông Trần Anh Tuấn
Điện thoại: 0915023667
Email: trananhtuancl@quangtri.gov.vn
 
Phó Chủ tịch UBND huyện 
  Ông Trần Hoài Linh
Điện thoại: 0915364027
Email: tranhoailinh@quangtri.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND huyện 
  Ông Nguyễn Thanh Bắc
Điện thoại: 0982127108
Email: nguyenthanhbac@quangtri.gov.vn
  

]]>

Đang truy cập: 11

Hôm nay: 1643

Tổng lượt truy cập: 4.516.508