Chi tiết - Huyện Cam Lộ

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

VĂN PHÒNG HĐND-UBND
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung Chánh Văn phòng   nguyenthituyetnhung@quangtri.gov.vn
Ông: Nguyễn Quang Duy P. Chánh Văn phòng   nguyenquangduy@quangtri.gov.vn
Ông: Hoàng Quang Thắng P. Chánh Văn phòng   hoangquangthang@quangtri.gov.vn
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Minh Đức Trưởng phòng   nguyenminhduc@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Vĩnh Hiền P. Trưởng phòng   levinhhien@quangtri.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông:      
Bà: Nguyễn Diệu Hoàng P. Trưởng phòng   nguyendieuhoang@quangtri.gov.vn
Bà: Lê Thị Phương P. Trưởng phòng   lethiphuong@quangtri.gov.vn
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Lê Văn Vĩnh Trưởng phòng   levanvinh@quangtri.gov.vn
Bà: Nguyễn Thị Thúy Hà P. Trưởng phòng   nguyenthithuyha@quangtri.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Phạm Viết Thanh PTrưởng phòng   phamvietthanh@quangtri.gov.vn
Ông: Lê Quang Vinh P. Trưởng phòng   lequangvinh@quangtri.gov.vn
THANH TRA HUYỆN
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Hùng Chánh Thanh tra   nguyenhung@quangtri.gov.vn
Ông: Phạm Văn Bình P. Chánh Thanh tra   phamvanbinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Phạm Văn Hồng Trưởng phòng   phamvanhong@quangtri.gov.vn
Bà: Phan Thị Phương Lan P. Trưởng phòng   phanthiphuonglan@quangtri.gov.vn
Ông: Nguyễn Tiến Long P. Trưởng phòng   nguyentienlong@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ – HẠ TẦNG
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Trần Kiêm Tiến P. Trưởng phòng   trankiemtien@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Bà: Vũ Thị Hoàng Loan Trưởng phòng   vuthihoangloan@quangtri.gov.vn
Ông: Thái Tăng Hữu P. Trưởng phòng   thaitanghuu@quangtri.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Thành Công Trưởng phòng   nguyenthanhcong@quangtri.gov.vn
Ông: Hoàng Bình P. Trưởng phòng   hoangbinh@quangtri.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Thanh Sơn Trưởng phòng   nguyenthanhson@quangtri.gov.vn
PHÒNG Y TẾ
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Loan Trưởng phòng   nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
 
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 
TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO 
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Lê Thanh Hải Giám đốc   lethanhhai@quangtri.gov.vn
Ông: Vũ Anh Vũ P. Giám đốc   vuanhvu@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Hoàng Tân Cương Giám đốc   hoangtancuong@quangtri.gov.vn
Ông: Bùi Văn Luật P. Giám đốc   buivanluat@quangtri.gov.vn
HỘI CHỦ THẬP ĐỎ
Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Bà: Nguyễn Thị Mỹ Loan Trưởng phòng   nguyenthimyloan@quangtri.gov.vn
Bà: Ngô Thị Hồng Nhung P. Chủ tịch   ngothihongnhung@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM DẠY NGHỀ TỔNG HỢP
Địa chỉ: Khu phố Đông Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Lê Văn Lô Giám đốc   levanlo@quangtri.gov.vn
Ông: Đặng Xuân Long P. Giám đốc   dangxuanlong@quangtri.gov.vn
Ông: Hoàng Thế Hùng P. Giám đốc   hoangthehung@quangtri.gov.vn
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ: Khu phố Đông Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Ông: Nguyễn Hồng Sơn Giám đốc   nguyenhongson@quangtri.gov.vn
BAN QUẢN LÝ CHỢ
Địa chỉ: Khu phố Ngô Đồng, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại:                                 Fax: 
Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Bà: Ngô Bạch Mai P. Giám đốc   ngobachmai@quangtri.gov.vn

 

Đang truy cập: 8

Hôm nay: 840

Tổng lượt truy cập: 615.913