Chi tiết tin các xã - Huyện Cam Lộ

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP TƯ THỤC

17:34, Thứ Hai, 2-5-2022
 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  + Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chới, tài liệu đảm bảo các điều kiện tối thiểu theo quy định;
+ Có đủ giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn quy định;
+ Người đứng tên xin thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải đủ các tiêu chuẩn được quy định, có bản cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được thành lập nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần cùng nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phù hợp với nhu cầu của địa phương;
- Số lượng trẻ trong 1 cơ sở giáo dục mầm non tư thục không quá 50 trẻ.
5.2 Thành phần hồ sơ
  - Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;
- Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cá nhân   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày làm việc  
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ và có văn bản gửi phòng Giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện cho phép thành lập Công chức Văn hóa xã hội 04 ngày làm việc  
 
 
 
B4 Xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế và có văn bản trả lời Phòng Giáo dục đào tạo 10 ngày làm việc  
B5 Ký duyệt hoặc có thông báo trả lời không cho phép thành lập (nêu rõ lý do) Lãnh đạo UBND 10 ngày làm việc  
B6 Trả kết quả cho công dân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  + Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;
+ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường mầm non;
+ Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non;
+ Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/07/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và quy chế hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-BGDDT ngày 25/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Lưu ý:
Trong thời hạn 6 (sáu) tháng, nếu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có đủ các điều kiện quy định thì được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục; hết thời hạn quy định, nếu không đủ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục bị thu hồi.
 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC

Không.
 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
 1.  
Giấy biên nhận hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
 1.  
Quyết định về việc thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Văn hóa – xã hội, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử huyện Cam Lộ tỉnh Quảng Trị
Email: ubndcamlo@quangtri.gov.vn
SĐT: 0233.33871544 - 0915.023.667

HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ