cam thanh xa

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CẤP BỘ PHẬN NĂM 2015

 •   24/05/2017 03:18:51 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

 •   24/05/2017 03:18:24 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA

 •   24/05/2017 03:17:56 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP

 •   24/05/2017 03:16:55 PM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

 •   24/05/2017 03:16:11 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

KIỂM SOÁT HỒ SƠ

 •   24/05/2017 03:15:46 PM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

 •   24/05/2017 03:15:23 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

MÔ TẢ CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN

 •   24/05/2017 03:15:01 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC

 •   24/05/2017 03:14:35 PM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

 •   24/05/2017 03:14:12 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

 •   24/05/2017 03:13:50 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐƯỢC CAI NGHIỆN TẠI GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG

 •   24/05/2017 03:13:23 PM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

 •   24/05/2017 03:11:40 PM
 •   Đã xem: 11
 •   Phản hồi: 0

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC THƯ VIỆN

 •   24/05/2017 10:52:17 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0

CÔNG NHẬN GIA ĐÌNH VĂN HÓA

 •   24/05/2017 10:51:35 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0

HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND CẤP XÃ

 •   24/05/2017 10:51:11 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 •   24/05/2017 10:41:54 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0

HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI

 •   24/05/2017 10:41:23 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây