Công nhận làng, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá

Thứ ba - 15/11/2016 08:12
1. MỤC ĐÍCH:
Thống nhất các bước thực hiện trong việc công nhận làng, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá. Phân rỏ trách nhiệm từng ngành, từng cấp, tránh tình trạng chồng chéo nhau trong quá trìn thực hiện. Nâng cao chất lượng của các danh hiệu văn hoá, đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG:
    Quy trình này áp dụng cho tất cả các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện xét công nhận hàng năm, cụ thể gồm: Làng, khu phố, cơ quan đơn vị văn hoá.
- UBND huyện Cam Lộ
- Phòng Văn hoá và Thông tin
- UBND 9 xã, Thị trấn
- Các làng, bản, khu phố , cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- TCVN ISO 9001- 2008
- Luật Tổ chức HĐND, UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003
- Thông tư liên tịch số 03 của Bộ TT&TT - Bộ Nội vụ ngày 30/6/2008 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT thuộc UBND tỉnh - Phòng VH&TT thuộc UBND huyện.
- Thông tư liên tịch 01/006/TTLT/MTTW - BVHTT ngày 23/6/2006 của Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động TD ĐKXD ĐSVH ở khu dân cư.
- Quyết định số 227/2006/QĐ -TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động phong trào TD ĐS XDĐSVH.
- Quyết định số 62/QĐ - BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ VHTT ban hành Quy chế công nhận danh hiệu: “ Thôn, khối phố văn hoá”.
     - Chương trình 670/CTr - BVHTT ngày 06/3/2006của Ban chỉ đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH giai đoạn 2006 - 2010.
- Quyết định số 57/2006/ QĐ-UBND ngày 13/7/2006 cảu UBND tỉnh Quảng Trị V/v Ban hành quy định về xây dựng đơn vị văn hoá.
4. THUẬT NGỮ VÀ NHỮNG TỪ VIẾT TẮT.
- Thuật ngữ “Đơn vị văn hoá” được gọi tắt làng, bản, cơ quan trường học…đã đạt được những tiêu chuẩn văn hoá theo Quyết định số 57/2006/ QĐ-UBND ngày 13/7/2006 cảu UBND tỉnh Quảng Trị V/v Ban hành quy định về xây dựng đơn vị văn hoá.
- Từ viết tắt:
+ BCĐ: Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.
+ BĐH: Ban điều hành làng văn hoá, đơn vị văn hoá.
+ ĐVVH: Đơn vị văn hoá
+ TD ĐKXDDSVH: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.
5. NỘI DUNG
5.1. Lưu đồ: (Xem Quy trình đầy đủ)
Bước 1: Các làng, bản, khu phố, cơ quan trường học trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ nhân dân và viên chức tổ chức họp bàn thống nhất phát động xây dựng đơn vị văn hoá.
Bước 2: Các đơn vị lập hồ sơ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng quy ước cộng đồng trình cơ quan tư pháp thẩm định, sữa chữa, bổ sung và UBND huyện ra quyết định phê duyệt quy ước trước khi tiến hành lễ phát động xây dựng đơn vị văn hoá.
Bước 3: Trong quá trình xây dựng đơn vị văn hoá, BCĐ các xã, thị trấn và BCĐ huyện thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, kiểm tra định kỳ đối với đơn vị văn hoá (tính từ ngày tổ chức lễ phát động) trên cơ sở tiêu chí của Quyết định số 57/2006/ QĐ-UBND ngày 13/7/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị), nếu thấy đảm bảo thực hiện tốt thì Ban điều hành các đơn vị lập báo cáo đề nghị BCĐ xã, thị trấn kiểm tra  làm hồ sơ, thủ tục trình BCĐ huyện xem xét đề nghị công nhận danh hiệu đơn vị văn hoá.
Bước 4: Tháng 8 hàng năm, BCĐ các xã, Thị trấn thành lập đoàn kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và lập tờ trình gửi BCĐ huyện đối với những đơn vị đạt tiêu chuẩn.
Bước 5: Sau khi nhận được hồ sơ của BCĐ đơn vị, BCĐ xã, thị trấn, BCĐ huyện thành lập đoàn phúc tra (trên cơ sở thường trực BCĐ và thành viên phân công chỉ đạo địa bàn) và tiến hành phúc tra, ghi biên bản phúc tra.
Bước 6: Sau khi có kết quả phúc tra các đơn vị, cơ quan, thường trực BCĐ huyện (Phòng VH&TT) có trách nhiệm tổng hợp kết quả phúc tra gửi BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện tổng hợp bình xét và thống nhất danh sách đề nghị UBND huyện công nhận đơn vị văn hoá.
Bước 7: Tháng 9 hàng năm phòng VH&TT lập hồ sơ và lập tờ trình đề nghị UBND huyện ra Quyết định công nhận làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá.
Bước 8: UBND huyện xem xét ra Quyết định công nhận làng văn hoá, đơn vị văn hoá.
Bước 9: Phòng VH&TT lưu tất cả hồ sơ của các làng, khu phố, cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hoá và hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị tổ chức đón nhận danh hiệu văn hoá nghiêm túc, trọng thể, lành mạnh và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, sao lưu quyết định công nhận cho các đơn vị.
6. LƯU HỒ SƠ:
Phòng VH&TT có trách nhiệm lưu tất cả các hồ sơ liên quan đến quy trình công nhận danh hiệu làng, khu phố, đơn vị văn hoá (Báo cáo thành tích của các đơn vị, tờ trình, các biên bản kiêm tra, phúc tra, danh sách công nhận gia đình văn hoá, biên bản họp làng, đơn vị, Quyết định công nhận của UBND huyện…).
Thời gian lưu hồ sơ công nhận làng, đơn vị văn hoá là 10 năm.
7. CÁC BIỂU MẨU LIÊN QUAN:
 
01 Báo cáo tổng kết quá trình xây dựng đơn vị văn hoá  
02 Biên bản kiểm tra công nhận làng, khu phố, đơn vị văn hoá  
03 Biên bản BCĐ huyện họp, bình xét và thống nhât danh sách đề nghị UBND huyện quyết định công nhận đơn vị văn hoá  
04 Quyết định công nhận  

Các văn bản đính kèm:
Quy trình đầy đủ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây