Tóm tắt quy trình Thống nhất việc cấp phép kinh doanh theo quy định của Nhà nước

Thứ ba - 15/11/2016 08:09
  1. Mục đích:
Thống nhất việc cấp phép kinh doanh theo quy định của Nhà nước; nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của CBCC thực hiện cấp phép kinh doanh cho tổ chức, công dân ngày càng đáp ứng yêu cầu của tổ chức ,công dân.
2. Phạm vi áp dụng:
Quy trình này áp dụng trong việc đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn huyện Cam Lộ do Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ thực hiện.
3- Thuật ngữ và chữ viết tắt:
Tài liệu này áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa và chữ viết tắt được trình bày trong các hồ sơ liên quan phù hợp với TCVN ISO 9001:2008 
Ngoài ra trong quy trình còn sử dụng các thuật ngữ và chữ viết tắt sau:
ĐKKD                              : Đăng ký kinh doanh.
HKD                                 : Hộ kinh doanh .
HTX                                  : Hợp tác xã.
4- Tài liệu tham khảo:
4.1- TCVN ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng các yêu cầu, phần 7.
4.2- Các văn bản quy định của Nhà nước:
4.2.1- Luật Hợp tác xã – Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003.
4.2.2- Nghi định số: 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ “Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”.
4.2.3- Nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 08 năm 2000 của Chính phủ “Về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh”.
4.2.4- Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 05 năm 2001 của Bộ Công an “Hướng dẫn thi hành Nghị định số: 08/2001/NĐ-CP của Chính phu quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”.
4.2.5- Thông tư số: 07/2001/TTLT/BKH-TCTK  ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng Cục Thống kê “ Hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh”
4.2.6- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính Phủ về “ Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã"
4.2.7- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.
4.2.8- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006  của Chính Phủ về “ Đăng ký kinh doanh"
4.2.9- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh .
4.2.10- Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính Phủ về đăng ký kinh doanh .
5- Nội dung, phương pháp và quy trình thực hiện:
5.1 Quy trình: (xem trang sau)
5.2 Các bước thực hiện:
 
 
TT Nội dung, phương pháp Trách nhiệm Thời
gian
Biểu
mẫu
Bước 1 Tiếp nhận hồ sơ ĐKKD:
Hồ sơ gồm:
Hợp tác xã:
- Đơn xin ĐKKD.
- Điều lệ HTX đã được UBND phê duyệt.
- Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát HTX hoặc danh sách HTX thành viên.
- Biên bản thông qua Hội nghị thành lập HTX.
- Hợp đồng thuê mặt bằng đã được công chứng (nếu có).
Hộ kinh doanh:
- Giấy đề nghị ĐKKD hộ kinh doanh.
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề.
- Hợp đồng thuê mặt bằng đã được công chứng (nếu có).
-Hộ khẩu hoặc CMND của người xin ĐKKD (photocopy công chứng).
- Trường hợp kinh doanh có điều kiện thì phải có Giấy xác nhận của cơ quan Công an
+ Viết phiếu biên nhận
+ Chuyển phòng TC-KH
CViên
TNHS
1 ngày -Đơn xin ĐKKD HTX
-Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh.
-Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD của hộ kinh doanh .
-Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.
-Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ ĐKKD
 
 
 
 
 
Bước 2 Kiểm tra
+ Xem xét tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ
+ Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hoàn lại bước 1 để yêu cầu đối tượng ĐKKD đăng ký bổ sung.
+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu chuyển qua bước 3.
 
CV Phòng TC-KH
 
½ ngày  
Bước 3 Chuẩn bị hồ sơ trình duyệt
+ In giấy chứng nhận
+ Phối hợp các ngành liên quan để lập thủ tục từ chối cấp giấy chứng nhận.
CV Phòng TC-KH ½ ngày  
Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh.
Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã.
 
 
Bước 4 Xem xét hồ sơ trước khi trình ký.
+  Nếu đạt: trình ký.
+ Nếu không đạt: thực hiện lại bước 3
LĐ phòng
TC-KH
1
ngày
 
Bước 5  Ký duyệt
+ Lãnh đạo huyện ký duyệt
+ Hồ sơ có ngành hàng có yêu cầu chỉ đạo của địa phương tạm ngưng cấp giấy thì chuyển lại bước 3
LĐ UBND huyện 1 ngày  
Bước 6 Đóng dấu, ghi sổ,Lưu hồ sơ, chuyển bộ phận TNHS CV Phòng TC-KH ½ ngày  
Bước 7 Giao giấy chứng nhận
+ Thu lệ phí.
TNHS ½ ngày  
 
6. Hồ sơ lưu: lưu các kết quả giải quyết hồ sơ.
 
7- Các mẫu biểu:
 
1.Biên nhận nhận hồ sơ.  
2.Giấy chứng nhận ĐKKD hộ kinh doanh.
 
 
3.Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD của hộ kinh doanh  
4.Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.
 
 
5.Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ ĐKKD  
6.Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã.  
7.Giấy chứng nhận ĐKKD đơn vị trực thuộc HTX.  

Các văn bản đính kèm:
Quy trình đầy đủ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tra cứu văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây