Huyện Cam Lộ

http://camlo.quangtri.gov.vn


3. Tóm tắt quy trình Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

5.3.2.1. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng một phần thửa đất và đăng ký chuyển mục đích sử dụng

Bước 1: Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại tổ “một cửa” UBND huyện.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ “một cửa” UBND huyện và chuyển hồ sơ cho bộ phận xữ lý hồ sơ không quá 1 ngày làm việc,

Bước 3: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ phận xữ lý hồ sơ của Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, kiểm tra thực địa loại đất chuyển nhượng, quy hoạch tại thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng, trích sao hồ sơ địa chính và  gửi hồ sơ đến Phòng Tài nguyên - Môi trường để kiểm tra;

Bước 4: Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, phòng Tài nguyên - Môi trường thẩm tra hồ sơ, nếu phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt thì xác nhận vào đơn đăng ký chuyển mục đích sử dụng và chuyển hồ sơ cho VP ĐKQSD đất;

Bước 5: Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế,

Bước 6: Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được số liệu địa chính do Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển đến, Chi cục thuế phải xác định và ghi đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và có thông báo các khoản thu cho Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất để thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính .

Bước 7: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, VP ĐKQSD đất thông báo cho hộ chuyển nhượng QSD đất đến tại VP ĐKQSD đất để  nhận thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế chuyển đến,

Bước 8: Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất soạn thảo Quyết định thu hồi phần đã chuyển nhượng và cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng, in giấy CNQSD đất và phòng Tài nguyên - Môi trường trình UBND huyện ký quyết định qua Văn phòng UBND,

Bước 9: Trong thời gian không quá 2 ngày Văn phòng UBND huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình Phó Chủ tịch UBND huyện ký quyết định và giấy chứng nhận QSD đất,

Bước 10: Trong thời gian không quá 1 ngày làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện ký Quyết định cấp giấy CN và giấy CNQSD đất,

Bước 11: Trong thời gian không quá 1 ngày VP UBND huyện trả hồ sơ cho VP ĐKQSD đất để chỉnh lý hồ sơ địa chính, lưu trữ theo quy định và tổ một cửa trao giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian giải quyết các công việc trên không quá 31 ngày làm việc không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

 5.3.2.2. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ thửa đất thuộc một giấy chứng nhận và không thay đổi mục đích sử dụng:

Sau khi thực hiện các bước 1,2, bước 3,4 không thực hiện thì chuyển thực hiện luôn bước 5 là trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Thời gian thực hiện không quá 16 ngày làm việc.

Bước 6:  Trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được số liệu địa chính do Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển đến, Chi cục thuế phải xác định và ghi đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và có thông báo các khoản thu cho Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất để thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.         

Bước 7: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đến tại VP ĐKQSD đất nhận thông báo và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 8: Trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất có trách nhiệm chỉnh lý giấy CNQSD đất và trao giấy cho người nhận chuyển nhượng (đối với trường hợp không đổi giấy), chỉnh lý hồ sơ địa chính và lưu trữ theo quy định.

Các bước 9, 10, 11 thực hiện như phần 5.3.2.1.

Thời gian giải quyết các công việc trên không quá 17 ngày làm việc không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính

Các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà đăng ký đổi giấy chứng nhận thì cộng thêm thời gian làm thủ tục đổi giấy theo quy định.

Các văn bản đính kèm:

     File văn bản đầy đủ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây